Sähköautojen latauspistepakko käy kalliiksi taloyhtiöille

Taloyhtiöitä ollaan velvoittamassa rakentamaan sähköautojen latauspisteitä.
Taloyhtiöitä ollaan velvoittamassa rakentamaan sähköautojen latauspisteitä.

Valtio aikoo velvoittaa taloyhtiöt ja vuokratalot mahdollistamaan viipymättä sähköautojen latauspisteen, kun joku asukas sitä haluaa. Ja taloyhtiön, jossa on yli neljä autopaikkaa, pitäisi rakentaa putkitukset latauspisteitä varten isompaa remonttia tehdessään, vaikka yhdelläkään asukkaista tai osakkaista ei olisi sähköautoa. Ei vaikuta fiksulta, ei taloudellisesti, ekologisesti eikä toiminnallisesti.

Nämä velvoitteet nostaisivat toteutuessaan asumisen jo entuudestaan korkeita kustannuksia ja käyvät kalliiksi taloyhtiöille. Tehty latausvalmius voi pahimmillaan jäädä kokonaan käyttämättömäksi ja on tällöin turha kuluerä osakkaille.

Asuintalojen ja asukkaiden kannalta on järkevää lähteä latauspisteitä tekemään kunkin talon ja asukkaiden omien tarpeiden mukaisesti – ei valtion pakottamana kaavamaisena kaikkia koskevana ratkaisuna.

Hallituksen ehdottamat kansalliset kiristykset ylittävät roimasti sen, mitä EU edellyttää. EU:n energiatehokkuusdirektiiviin kirjatut velvoitteet riittävät edistämään latauspisteiden yleistymistä luontevaa tahtia, eikä kansallisesta lainsäädännöstä pidä tehdä direktiiviä kireämpää.

Direktiivi velvoittaa taloyhtiöt varustamaan autopaikat latausvalmiuden mahdollistavalla putkituksella uusissa yli kymmenen autopaikan rakennuksissa sekä niissä vanhoissa rakennuksissa, joissa tehdään laaja korjaushanke rakennukseen kiinteästi kytkeytyvälle yli kymmenen autopaikan pysäköintialueelle.

Pitäydytään siinä, mitä Suomi ajoi EU:ssa direktiiviä valmisteltaessa, eikä nyt itse omilla kansallisilla kiristyksillä ajeta taloyhtiöitä omistajineen ahdinkoon.

Sähköautojen yleistyessä latauspisteitä syntyy luonnolliseen tahtiin ja aitoon tarpeeseen, fiksusti ja vapaaehtoisesti. Kuka tietää, mitä huominen tuo tullessaan esim. kotimaista biokaasua hyödyntämällä?

”Ei vaikuta fiksulta, ei taloudellisesti, ekologisesti eikä toiminnallisesti.”

Mari Häyhtiö-Viikilä

Toiminnanjohtaja Rauman Kiinteistöyhdistys ry.