Sähkökriisi uhkaa Eurooppaa

Sähkön ja kaasun hinnat ovat nousseet ennätyskalliiksi eri puolilla Eurooppaa, ja aihe on noussut EU-ministereiden listalle. Espanjassa ja Portugalissa sähkön pörssihinta on suunnilleen kolminkertaistunut puolen vuoden takaisesta. Sähkön kulutus kasvaa kuitenkin kymmeniä prosentteja muutamien vuosien sisällä eikä tuotanto pysy perässä ja sähköverkkoja pitäisi uudistaa miljardeilla ja siirtohintaa nostaa sähköverkkojen myyminen sijoitusyhtiöille.

Syynä hinnan nousuun on myös sähkön kulutuksen kasvu ja liian nopea siirtyminen fossiilivapaisiin sähköntuotantomuotoihin.

Pörssisähkön hinta Pohjoismaissa on nyt uutisten mukaan korkein viiteenkymmeneen vuoteen ja miltei kaksinkertaistunut edellisestä vuodesta.

Sähkönkulutus kasvaa merkittäväksi ja tuulivoiman osuus sähköntuotannosta kasvaa.

Sähkövarastojen ja säätövoimaloiden rakentaminen tulee olemaan välttämätöntä kulutuksen kattamiseksi.

Sähkön siirtohintaa on Suomessa nostettu jo vuosia investointien takia ja hintaa on nostanut myös kahden suuren sähköverkkoyhtiön myyminen ulkomaisille sijoitusyhtiöille. Korotukset ovat kohdistuneet eritysesti maaseudulle.

Liikenteen sähköistäminen lisää sähkön kulutusta kaiken muun ohella.

Tuontisähkön varaan ei voi tulevaisuutta rakentaa. Ongelmat ydinvoiman rakentamisessa ovat vähentäneet omavaraisuutta erityisesti Suomessa

Pohjoismaissa nostava tekijä, vaan hintaa nostavat myös korkeiksi nousseet fossiilisten polttoaineiden ja toisaalta päästöoikeuksien hinnat. Nämä seikat nostavat sähkön hintaa etenkin Keski-Euroopassa, missä fossiilisilla polttoaineilla on sähköntuotannossa Pohjoismaita suurempi rooli. Ja koska Pohjoismaiden sähkömarkkinat ovat nykyisin uusien siirtoyhteyksien myötä aiempaa tiiviimmin kytköksissä Keski-Euroopan markkinoihin, heijastuvat sikäläiset hinnanmuutokset aiempaa voimakkaammin myös Pohjoismaiden markkinoille.

Näistä syistä olisi syytä harjoittaa viisasta energiapolitiikkaa, jotta pyörät pyörii ja talous toimii.

Pertti Salo

Eurajoki