Sähkön hinta voi lisätä tulipaloja

Kuva: Anu Elo

Lähes puolet Porin ja Rauman seudulla asuvista kokee tulipalon suurimmaksi kodin vahinkoriskiksi. Taakse jäivät muun muassa asuntomurrot, varkaus tai myrskyn aiheuttamat vahingot, näin selviää Lähitapiolan kyselystä.

Sähkön hinnan nousun myötä lisääntyvä puunpoltto voi lisätä vaaratilanteita, mikä korostaa varautumisen merkitystä.

Vaikka tulipalot huolestuttavat, jopa puolet vastaajista kertoi osaavansa toimia huonosti tulipalotilanteessa.

Pelastustoimen tilastojen mukaan palokunnat saavat vuosittain hälytyksen noin 3 000:een asuin- ja vapaa-ajanrakennusten paloon. Tulisijoista ja savuhormeista alkunsa saaneita paloja on vuosittain noin 600. Asiantuntijat ovat huolissaan määrän kasvusta puulämmityksen lisääntyessä.

Kallistuneet sähkö- ja muut lämmityskulut ovat saaneet monet hamstraamaan polttopuita ja lisäämään puunpolttoa. Aina oman tulisijan toiminta ei kuitenkaan ole tiedossa.

Esimerkiksi pitkään pois käytöstä olleen tulisijan käyttöönoton tärkein toimenpide on nuohous.

Pelastuslain mukaan vakituisten asuntojen tulisijat tulee nuohota vähintään vuoden välein ja vapaa-asuntojen vähintään kolmen vuoden välein.

Muutenkin pitkän tauon jälkeen tai lämmityskauden alkaessa tulisijan poltto kannattaa aloittaa maltilla.

Tulipalojen ehkäisemiseksi on hyvä tarkistaa, että kodin palovaroittimet ja alkusammutusvälineet ovat kunnossa.

Lähitapiola Länsi-Suomen alueen asukkaista 45 prosenttia kertoo valmiuksiensa toimia tulipalotilanteessa olevan melko tai erittäin huonot. Toimiva palovaroitin löytyy 85 prosentilta. Noin kahdella kolmasosalla on sammutuspeite ja yhdellä kolmasosalla käsisammutin, joita he arvelevat osaavansa tarvittaessa käyttää.

Paras palo on vältetty palo. Jos tulipalo kuitenkin syttyy, ovat ensihetket alkusammutuksen kannalta ratkaisevat. Toimiva varoitin auttaa havaitsemaan palonalun, ja oikeilla välineillä palon voi saada taltutettua riittävän aikaisessa vaiheessa.