Sähkön hintakatto säädettävä lailla

Uusi kansalaisaloite vaatii sähkön hintakattoa. Tavoitteena on laki, joka hinnoittelumekanismin avulla turvaa kansalaisille ja elinkeinoelämälle kohtuuhintaisen sähköenergian saannin myös poikkeusolojen aikana.

Suomen sähköistymisen alkuaikoina paikalliset kuntien tai valtion omistamat voimayhtiöt omistivat yleensä sähköverkot. Useimmat tällaiset yhtiöt on myyty isoille toimijoille, mikä näkyy sähköenergian hinnassa ja sähkön siirtohinnoissa. Myös kunnalliseen omistukseen jääneet sähköverkot ovat nostaneet hintojaan toimiakseen markkinoiden mukaan.

Sähköenergia on yhteiskuntamme yksi peruspilari. Kodit jäävät kylmiksi ja elektroniikka ei toimi, jos sähkölaskua ei pysty maksamaan. Nykyisessä markkinaehtoisuuteen eli pörssihintoihin perustuvassa järjestelmässä sähkön tuottajalla on oikeus hinnoittaa sähkö huutokaupalla. Tällainen hinnanmuodostus on johtanut siihen, että osa kansalaisista, yrityksistä ja maatiloista on joutunut ongelmiin sähkölaskunsa kanssa.

Venäjän hyökkäyssodasta seurannut energiakriisi on vaikeuttanut tilannetta merkittävästi. Siksi valtion on säädeltävä elintärkeitä sähkömarkkinoita ja hillittävä voitontavoittelua sähkön pitämiseksi kaikkien saatavissa tulotasosta ja maailmantilanteesta riippumatta ja se n hinnan kansalaisille kohtuullisena.

Kalliista sähköstä maksetaan kahteen kertaan. Hinnannousu vaikuttaa kaikkiin, mutta pienituloiset ja vähävaraiset kärsivät eniten. Julkinen sektori, eli veronmaksaja, maksaa sähköyhtiöiden pääomasijoittajien voitot, joita kerryttävät myös kuntien omistamien julkisten palvelukiinteistöjen suuret sähkölaskut.

Vakaa ja kohtuullinen sähköenergian hinta luo vakautta yhteiskuntaan sekä yksityiseen ja julkiseen talouteen.

Espanjassa ja Portugalissa hallitukset ovat asettaneet katon sähkön hinnoitteluun. Norjassa on hintakatto tietylle kulutukselle, jonka yli menevästä osasta maksetaan markkinahintaa. Se rohkaisee myös sähkön säästämiseen, mikä on hyväksi ympäristölle.

Valtio on osallistunut sähkömarkkinoihin lähinnä omistajapolitiikalla. Valtion sääntelijäroolia on vahvistettava. Tarvitsemme uuden lain, jonka nojalla valtio voi asettaa sähkölle hintakaton, joka on hyvä säätää huoltovarmuusnäkökulmasta pysyväksi niin vakaampina kuin kriisien aikana, kun paine energian hintojen korottamiseen on suuri.

Aloitetta sähkön hintakatosta voi kannattaa verkossa (www.kansalaisaloite.fi). Se vaatii vahvan tunnistautumisen. Kannattaa voi myös allekirjoittamalla Rauman silakkamarkkinoilla 17. ja 18.9. vasemmistoliiton teltalla.

Susanne Ekroth (vas.)

Tuomo Grundström (vas.)

Rauma