Sähkön ja vedyn teknologia on mahdollisuus

Näin se on. Maa, joka kerää vetytalouden aloituksen voitot, on teknologian kärjessä. Tällä hetkellä tätä tekee Espanja, Ranska ja Saksa. Ostavat Algeriasta Pohjois-Afrikasta maakaasua. Espanja on suunnitellut maakaasuputken yhteyteen vetyputken.

Pohjois-Afrikasta Eurooppaan. Tämä on ollut pitkään Saksan suunnitelma, siis Saharan aurinkoenergialla (sähköllä) valmistettua vetyä Eurooppaan.

Jos ei Eurooppa tätä aloitusta tee, niin sen tekee Kiina.

Mutta onhan tämä vetybisnes, yhdistettynä sähköä tuottaviin ydinvoimalaitoksiin, tuuli- ja aurinkovoimalaitoksiin meidän suomalaisten suunnitelmissa. Rohkenen tehdä niin lyhyen, kuin pitemmän ajanjakson esityksen.

Tehdään päätökset, suunnitelmat laajemmasta energian toteuttamisesta. Ymmärrän, että laitosten toteuttamisen aikataulun määrää markkinat. Rakennetaan Pyhäjoki ykkönen. Loviisa tarvitsee kolmannen laitoksen, sekä Olkiluotoon neljäs laitos. Tässä ydinvoimalat tälle vuosisadalle. Maamme vanhat hyvin toimivat ydinvoimalaitokset alkavat tulla käyttöikänsä päähän.

Tarvitsemme erilaisia energia vaihtoehtoja. Kuten tuulta, aurinkoa, vetyä, sekä myös pienydinvoimalaitoksia. Merellinen rannikkomme tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Tätä puolustaa ns. Selkämeri-suunnitelmat ”satoja merituulivoimalaitoksia” merelle, rannikolle, Ahvenanmaalta pohjoiseen.

Merituulivoimaloita rakennetaan jo tällä hetkellä. Näin turvaamme vihreän sähköenergian tarpeemme.

Sähköä tarvitsemme myös vihreän vedyn valmistamiseen. Vety tulee olemaan niin raaka-aineena, kuin energiana hyvin merkittävä tuote tulevaisuudessa. Maamme elinkeinoelämä, teollisuus on lähtenyt voimakkaasti kehittämään tuotantoaan ja tuotteitaan ympäristöystävällisempään suuntaan.

Tästä esimerkkinä teräs teollisuutemme (SSAB) siirtyy ilmastosyistä käyttämään hiilen sijasta raaka-aineena vetyä. Liikenne tulee siirtymään vähitellen sähkö- ja vetyenergiaan.

Meillä suomalaisilla on ns. tuhannen taalan paikka, tehdä tästä vientimahdollisuus.

Näin toimien voimme lopettaa, jos tahdomme, ruikuttamisen sähkön ja energian loppumisesta.

Ongelmamme on koulutetun työvoiman puuttuminen. Tässä kohtaa tekisi mieleni sanoa ruma sana, en sano. Sanon, koulutetaan. Nopein tapa kouluttaa ammattityövoimaa on oppisopimuskoulutus.

Vielä lopuksi me tarvitsemme kansainvälistä niin taloudellista, kaupallista, kuin teknologista yhteistyötä. Ollaan rehellisiä, emme tässä tilanteessa pärjää ilman työperäistä ulkomaista työvoimaa.

Markku Palonen