Saksan vaalit on mahdollisuus – yhteistyötä voitaisiin laajentaa

Saksan vaalien voittajia olivat sosiaalidemokraatit, vihreät sekä liberaalit. Kaikki muut puolueet hävisivät. Tässä mielenkiintoinen poliittinen kokonaisuus.

On liittokanslerina joko SPD:n Olaf Soltz tai vähemmistöpuolueen puheenjohtaja, niin paineet kehittää Euroopan Unionin ja EKP:n rahoitus-, laina- ym. järjestelmiä sekä Saksan omaa sisäpolitiikkaa ovat suuret.

Saksalla on suuret investointipaineet ilmastoon sekä digiteknologian kokonaiskehittämiseen. Suomen suurin vientimaa on Saksa (15 prosenttia).

Suomen vahvimpia vientituotteita kemia, metsäteollisuus, metalli, koneet, laitteet, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet.

Sähkön painoarvo meidän omassa energian käytössä tulee lisääntymään. Sähköä tarvitaan niin yksityisen kuin julkisen liikenteen, kotitalouksien, teollisuuden, palvelun. ym. lukuisten viennin sekä ihmisten tarpeiden toteuttamiseen.

Energian muotona sähköä on helppo ”liikuttaa”. Sähköä kyllä tulee tehdä.

Tässä tekemisessä meidän tulee huomioida niin ilman, kuin koko luonnon suojeleminen sekä taloudelliset seikat.

Saksan tavoitteena on luopua ydinvoimasta, kattaa energian tarve pääsääntöisesti tuulella, auringolla, sekä mm. vedyllä. Yhteistyömme laajentaminen Saksan kanssa on mahdollista.

Vientimme kehittäminen vaatii myös turvattua energian tekotapaa sekä määrää. Vaihtoehdoista hiili, öljy, hake, turve on suljettu likaisena pois.

Tilalle enemmän tuulta, aurinkoa, maa- sekä ilmalämpöpumppuja, myös vetyä ja mikä tärkeintä ydinvoimaa.

Vaikka saisimme Loviisan kahdelle ja Olkiluodon kahdelle voimalaitoksen käytölle lisäaikaa sekä Olkiluoto kolmosen tuotantoon, Pyhäjoen ensimmäisen laitoksen rakentaminenkaan ei täytä tulevaa sähköenergian tarvettamme.

Näin tarvitsemme seuraavaan hallitusohjelmaan suunnittelu- ja rakentamispäätöstä vähintään tuhannen megawatin ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. Paikkana voisi olla joko Loviisa tai Olkiluoto.

Näin toteutuisi pitemmän ajanjakson sähköenergian tarpeemme, ilmasto, ympäristöystävällisin menetelmin.

Markku Palonen