Sanon ei suurkouluyksikölle

Keskustan kuntavaaliehdokas Hannu Ollila ehdotti mielipidekirjoituksessaan kahden alakoulun eli suunnitteilla olevan Nanujärvelän ja Uotilan koulun yhdistämisestä Kallio-Nikulan kouluksi.

Mitä kirjoittaja jätti kertomatta, että todellisuudessa tämä yhdistäisi kaksi tällä hetkellä toiminnassa olevaa keskikokoista alakoulua eli Uotilan koulun ja Kourujärven koulun sekä lisäksi Nanun yhtenäiskoulun yhdeksi jättikokoiseksi yli 600 (!) oppilaan yhtenäiskouluksi.

Nykyoppilasmäärien valossa tämä tarkoittaa suuren kouluyksikön muodostumista, jossa olisi tämän hetkisten oppilasmäärien mukaan yhteensä 533 oppilasta 1-6 luokalla sekä 102 oppilasta 7-9 luokalla. Näistä oppilaista tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevia oppilaita on 90. Oppilaiden keskittäminen suurkouluyksiköihin lienee näemmä Keskustapuolueella tavoitteena seuraavalla valtuustokaudella.

Suurkouluyksiköt eivät ole ihanteellisia opiskeluympäristöjä lapsille eikä niitä tule tavoitella säästöjen toivossa – päätöksenteko kouluverkosta on tehtävä lähtökohtaisesti inhimillisestä ja pedagogisesta näkökulmasta. Suurissa kouluyksiköissä on vaikeaa rakentaa yhteisöllisyyttä ja kannustavaa ilmapiiriä, jota tarvitaan lapsen oppimisen ja kasvun tukemiseen sekä koulukiusaamisen estämiseksi.

Voin kuvitella, miten pelottavalta suuri koulu ekaluokkalaisen silmissä näyttäytyy. Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet, pahoinvointi ja mielenterveysongelmat ovat kasvussa, eikä siihen haasteeseen löydy ratkaisua ainakaan suuresta kouluyksiköstä – päinvastoin tarvitsemme pieniä kouluyksiköitä, joissa lapsen ja nuoren erityistarpeet nähdään ja niihin pystytään vastaamaan nopeasti ja oppilaslähtöisesti.

Korona lienee viipyvän keskuudessamme vielä pitkään ja tulevaisuudessa on varauduttava myös uusiin vastaaviin pandemioihin. Tällaisissa tilanteissa pienemmissä kouluyksiköissä pystytään takaamaan myös terveysturvallisempi oppimisympäristö suureen kouluyksikköön verrattuna.

Sanon ei keskustapuolueen ehdottamalle suurkouluyksikölle.

Susanna Ruponen
äiti, lähikoulun puolustaja ja kuntavaaliehdokas (vas), Rauma