Satakunnan hyvinvointialueen lautakunnille taattava riittävä toimivalta

Hyvinvointialueemme lautakuntien elinkaarimalliin perustuvat toimialueet vastaavat kaikista alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista. Suuret, 16-jäseniset lautakunnat haluttiin siksi että koko maakunnan alueelta saataisiin mukaan osaavia jäseniä takaamaan toimiva alueellinen tasa-arvo.

Aluevaltuusto joutui palauttamaan uuteen valmisteluun ne hallintosääntöuudistuksen kohdat, joissa määriteltiin lautakuntien tehtävät. Nämä ”tehtävät” oli nimittäin määritelty niin epämääräisen suppeiksi, että lautakunnan kontolle olisi lähinnä jäänyt seuraaminen sivusta, miten toimialuejohtaja ja aluehallitus asioista päättävät.

Uudistettu hallintosääntö antaa nyt lautakunnille lisää toimivaltaa, mutta vieläkään lautakunnat eivät esimerkiksi voi itsenäisesti päättää saamiensa budjettivarojen käytöstä. Alun hässäköissä tämä voi olla tarpeellistakin, mutta lopullisena ratkaisu on huono.

Demokraattisesti valittu ja maantieteellisesti laaja-alainen lautakunta voi varmasti päättää parhaiten tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Satakunnassa. Tätä oikeutta ei saa viedä. Esittelevien virkahenkilöiden tulee ottaa vahvasti huomioon lautakunnalta tulevat huomiot ja esitykset.

Hyvinvointialueemme johtaja valittiin virkaansa 6-vuotiskaudeksi, ja jos samanlainen järjestely toteutettaisiin muidenkin johtavien virkahenkilöiden osalla, lisäisi tämä turvallisuutta valittujen henkilöiden sopeutuvuudesta tulevaisuuden tehtäviinsä. Tämä koskee myös yhteistyökykyä lautakuntien kanssa.

Kristillisdemokraattien Satakunnan piirin kevätkokouksessa Porissa 21.5. keskustelimme ja olimme yhtä mieltä näistä hyvinvointialueemme tulevaisuuteen vahvasti liittyvistä asioista ja haluamme ne tässä tuoda esille.

Simo Korpela

Kaupungin- ja aluevaltuutettu, Ikääntyneiden palvelujen aluelautakunnan jäsen, Kristillisdemokraattien Satakunnan piirin pj

Markku Parkkali

KD Satakunnan piirisihteeri