Satakunnan kunnat jälleen viimeisiä?

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomen kunnista 75 prosentissa on tehty suunnitelmia tai toimenpiteitä hiilineutraaliuteen pyrkimiseksi. Huomattava osa näistä kunnista kuulunee ns Hinku-kuntiin, joilla on tavoitteet ja jotka myös toimivat näiden tavoitteiden mukaan.

Myös osa Satakunnan kunnista kuuluu näihin kuntiin. Julkisuudessa ei ole kuitenkaan juuri näkynyt, mitä toimia kunnat ovat konkreettisesti suunnitelleet ja varsinkin tehneet tavoitteiden saavuttamiseksi. Osaa Satakunnan kunnista aihe ei ole lainkaan kiinnostanut, ei edes viherpesun verran.

Vielä huolestuttavampia ovat uutiset kuntien toimista luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja lajikadon estämiseksi. Kunnista 25 prosenttia on suunnitellut ja toteuttanutkin joitakin toimia, mutta Satakunnassa on ollut tässäkin suhteessa hiljaista. Kunnat omistavat huomattavan määrän metsiä ja soita ja voisivat merkittävällä tavalla edistää luonnon toipumista ihmisen aikaansaannoksista. Halu tällaisiin toimiin näyttää kuitenkin puuttuvan.

Ala-Satakunnan Vihreät teki vuonna 2017 Euran ja Säkylän kunnille aloitteen kuntien liittymiseksi Hinku -kuntiin ja niiden tavoitteisiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Aloite torjuttiin. Yhdistys teki 2018 samoille kunnille aloitteen luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi niin, että kunnat suojelevat osan omistamistaan metsistä ja siirtyvät metsien osalta jatkuvaan kasvatukseen. Tämäkin aloite torjuttiin. Muidenkaan Satakunnan kuntien toimet tässä suhteessa eivät ole julkisuuskynnynnystä ylittäneet.

Kuntien vetovoima syntyy myös siitä, millaisena ihmiset kokevat maakunnan ja sen kunnat. Perässähiihtäjät eivät herätä positiivista mielikuvaa, varsinkin jos kuntia eivät kiinnosta tulevaisuuden kannalta olennaisen tärkeät asiat.

Jorma Hinkkanen
Eura