​​​​​​​Satakunnan sotevalmistelussa on täysi ”radiohiljaisuus”

Vapaaehtoisen sote-valmistelun tyyli on nyt täysin erilainen kuin Sipilän hallituksen valmistelussa.

Satakunnassa Sata-sote valmisteluun osallistui satoja sote-alan virkamiehiä ja kokeneet maakuntatason luottamushenkilöt olivat mukana puoluekannasta riippumatta. Valmistelun yksi keskeisiä periaatteita oli, että kerrotaan avoimesti ja nopeasti maakunnan ihmisille pienetkin tulokset. Media toimi valmistelun tukena tehokkaasti.

Avointa viestintää pidettiin tärkeänä monestakin syystä. Satakuntalaiset odottivat pelonsekaisin tuntein, mitä muutos tuo heille. Sata-sotevalmistelu koski maakunnan koko terveydenhuollon ja sosiaalitoimen henkilökunta (yli 10000 sote-ammattilaista). Nopea ja oikea tiedon välittäminen henkilökunnalle ja alihankinta yhteydessä oleville yrityksille ja muille yhteisöille olisi välttämätöntä, jotta valmistelu voisi onnistua.

Nyt valmistelua tehdään julkisuudelta piilossa. Ensimmäinen ja tähän asti viimeinen uutisointi oli joulukuussa 2019, jolloin kerrottiin ohjausryhmään ja johtoryhmään nimetyistä henkilöistä. Samalla kerrottiin, että Satakuntaliitto toimii valmistelun ”alustana”.

Sipilän hallituksen sotevalmistelun kaaduttua opposition valiokuntajarrutukseen eduskunnassa, oli Satakunnassa toimintamalli lähes valmis. Ensimmäiset karkeat koelaskelmat uuden soten kokonaiskustannuksista paljastivat, että uuden sote-maakuntahallinnon ykkösongelma tulee olemaan valtavasti paisuvat kustannukset.

Miksi kustannukset paisuvat? Ensinnäkin hallitsemattomasti paisuva erikoissairaanhoito tulee viemään valtaosan sote-maakunnan varoista. Toiseksi huoltosuhteen nopea heikkeneminen kasvattaa sote-menoja. Kolmanneksi Kiurun sote siirtää nykyistä palvelutuotanto pois yksityiseltä sektorilta julkiselle. Tämä ”sosialisointi” vaatii sote-maakunnalta heti turhia uusinvestointeja ja tietysti lisäkuluja!

Neljänneksi, kun maakunnan sote- henkilöstö siirretään kunnista ja kuntayhtymistä jättimäiseen maakunnalliseen liikelaitokseen, seuraa palkkojen harmonisointi ja miljoonien lisäkulut vuosittain. Arvioni on, että rahat loppuvat jo siirtymäkauden aikana ja alkaa kulujen karsinta ja raaka tuotannon keskittäminen Poriin.

Maakunnassa voidaan unohtaa Kiurun soten ylevät tavoitteet paremmista lähipalveluiden saatavuudesta (terveyskeskukset, terveysasemat) ja asiakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Eräs näkyvä porilainen poliitikko, joka käyttää kaulahuivia usein sisätiloissakin, lohdutti meitä maakunnan reuna-alueella asuvia. Satakunnassahan on lyhyet välimatkat. Poriin pääsee tunnissa lähes kaikilta reuna-alueilta. Karvian taksit kyllä joutuvat ajamaan ylinopeutta. Sipilän sotessa tavoiteltiin palveluverkkoa, jossa päästäisiin alle puolessa tunnissa terveyskeskukseen. Tästä tärkeästä tavoitteesta ollaan ilmeisesti luovuttu.

Kysyn, miksi sote-tiedottaminen on valmistelussa jätetty pois. Eikö ole saatu mitään aikaiseksi? Sekin pitäisi kertoa.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos