Satakunnan suhteen varauksellisin mielin

Satakunnan maakuntavaakuna.
Satakunnan maakuntavaakuna. Kuva: Esa Urhonen

Tulevaisuutemme satakuntalaisina ei näytä kovin hyvältä, mikäli on Satakunnan tuoreinta kuntabarometriä uskominen.

Satakuntalaiset suhtautuvat sen mukaan varsin pessimistisesti maakunnan tulevaisuuteen.

Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Vain hyvin pieni vähemmistö, 14 prosenttia, jaksaa uskoa siihen, että Satakunta kehittyy paremmin kuin muut maamme maakunnat. Toiseen suuntaan ajattelevia oli paljon enemmän, 36 prosenttia.

Vain neljännes, 26 prosenttia, on tyytyväisiä maakunnan ja sen kuntien taloudelliseen tilanteeseen.

Tutkimuksen anti oli, että satakuntalaiset suhtautuvat maakuntansa tulevaisuuteen selvästi varauksellisemmin kuin useimmissa muissa maakunnissa asuvat.

Liekö satakuntalaisesta luonteenlaadusta vai mistä kyse. Eräs tekijä on varmasti maakuntamme ja sitä kautta vaalipiirimme pienuus.

Satakunta on pieni maakunta verrattuna kahteen suureen maakuntaan, Pirkanmaahan ja Varsinais-Suomeen, joiden puristuksessa se on.

Satakuntalaisen äänestäjäkunnan määrä oikeuttaa enää kahdeksaan satakuntalaiseen kansanedustajaan.

Satakuntalaiset ovat koko maan keskiarvoa optimistisempia asumisen hinnan ja asuinviihtyvyyden suhteen.

Vanhaan verrattuna valoisammin maakunnassa suhtaudutaan suvaitsevaisuutta, asuinviihtyvyyttä, ihmisten henkistä mielialaa ja työllisyyttä sivuavissa kysymyksissä.

Keskimäärää synkempiä oltiin koulutusmahdollisuuksien, liikenneyhteyksien, yritystoiminnan vireyden ja asukkaiden elintason kohdalla.

Vaan ei jotain niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Satakunnassa valtaosa on tyytyväisiä omiin elinoloihin.

Erittäin tai melko tyytyväisiä oli 65 prosenttia. Asuinviihtyvyydestä ja elämisen laadusta tuli niistäkin korkeita lukemia.

Satakuntalaiset näkevät maakunnassaan myös vahvuuksia. Tulevaisuuden valttikortteja ovat satakuntalaisten mielestä luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, hyvät kulutus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä vetovoima matkailukohteena.