Satakunta on vahva teollisuusmaakunta

Satakunta on Suomen teollisuuden ykköskeskittymiä. Kotimaakunnastamme löytyy vahvaa osaamista niin kemian-, metallin-, metsä-, elintarvike- kuin sahateollisuuden aloilta. Satakunnan teollisuus on myös koko Suomen kannalta todella merkittävää.

Teollisuus ei luo työpaikkoja ja elinvoimaa vain meidän kotiseudullemme vaan vientieuroja kertyy koko maan kehittämiseen. Juuri tämän vuoksi on olennaista huolehtia yritysten toiminta- ja kilpailukyvystä.

Menestyvä teollisuus työllistää ja mahdollistaa satsaukset laadukkaisiin julkisiin palveluihin niin koulutuksessa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Alkuvuonna Suomen ja oikeastaan koko maailmantalouden ympärillä on paljon epävarmuutta. Tässä tilanteessa tuleekin valtion teollisuuspolitiikan olla aktiivista ja johtaa toimenpiteisiin, jotka parantavat yritysten asemaa suhteessa kilpailijamaihin kansainvälisesti tiukasti kilpailluilla markkinoilla.

Oikeat ratkaisut edistävät talouden positiivista kehitystä ja luovat työpaikkoja tulevina vuosina.

Tällä hetkellä monet yritykset ovat ongelmissa kansalaisten tavoin korkeiden sähkö- ja logistiikkakustannusten vuoksi. Siksi Suomeen tarvitaan energiapolitiikkaa, joka takaa pitkässä juoksussa kestävän, ennustettavan ja vakaan energian hinnan.

Toinen keskeinen asia teollisuuden toimintakyvyn kannalta ovat toimivat liikenneverkot. Ilman muutosta nykytilaan ei liikenneverkkojen ongelmia saada ratkaistua. Satakunta tarvitsee toimivat maantiet, rautatieyhteydet ja meriväylät takaamaan logistiikan toimivuuden.

Kolmanneksi tulee varmistaa osaavan työvoiman saatavuus pitkäjänteisellä koulutukseen satsaamisella ja huolehtimalla Satakunnan houkuttelevuudesta asuinpaikkana.

Osaavat tekijät yhdistettynä innovatiiviseen kehittämiseen ovat menestystekijöitä. Satakunnan monipuolisista koulutusmahdollisuuksista on pidettävä kiinni ja kehitettävä niitä yhteistyössä lähialueiden kanssa.

Kaikilla näillä tekijöillä on paljon merkitystä, kun yritykset pohtivat investointipäätöksiään jopa maailmanlaajuisesti. Suomen vakaa ja toimiva yhteiskunta antaa hyvän pohjan menestyvälle teollisuudelle.

Tämän perustan päälle voidaan oikeilla toimenpiteillä rakentaa entistä parempaa tulevaisuutta, joka luo elinvoimaa ympärilleen meille kaikille.

Ari Reunanen

Eura (sd.), eduskuntavaaliehdokas (sd.)