Satakunta tarvitsee rohkeat päättäjät

Kun Marinin hallitus sai eduskunnassa hyväksytyksi lain hyvinvointialueiden perustamiseksi, voitiin todeta, että vihdoinkin. Esitystä oli valmisteltu vuosikymmen monen eri hallituksen voimin. Itse olin puolueeni järjestämässä sote-seminaarissa Porissa 4.10.2014. Jo tuolloin oli uudistuksen suuntaviivat selvillä.

Päätöksenteko sote-asioista poistuu kunnilta. Turvataan yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maahan. Vahvistetaan peruspalveluja suhteessa erikoissairaanhoitoon. Toteutetaan mahdollisimman laaja sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio. Sote-alue päättää tason ostopalveluille. Erikoissairaanhoitoa ei eroteta omaksi vastuualueeksi ja palvelut tuotetaan lähellä ihmistä.

Tutulta kuulostaa. Aika pitkälti näistä lähtökohdista nyt hyväksytty malli toteutetaan. Eduskunnassa oli saavutettu näistä puolueiden kesken yksimielisyys, kokoomusta lukuun ottamatta, joka vastusti ratkaisua pitkälti samasta syystä kuin nytkin, eli yksityisen palveluntuottajan nostamiseksi tasavertaiseksi julkisen rinnalle.

Minkälaiset lähtökohdat sitten Satakunnalla on luoda toimiva hyvinvointialue? Mielestäni oikein hyvät.

Minulla oli mahdollisuus olla puolueemme edustajana Sipilän hallituksen aikana Satasoten johtoryhmässä. Valmisteluun osallistui suuri määrä ammattilaisia joka kunnasta, luottamushenkilöitä sekä poliittisia päätöksentekijöitä. Kaikilla oli vilpitön halu saada aikaan Satakuntaan eriomaiset palvelut. Niinpä pettymys oli käsin kosketeltava, kun hanke taas kerran loppumetreillä kaatui.

Tuo suuri työ ei kuitenkaan mennyt hukkaan, vaan sen pohjalle on erinomaisen hyvä rakentaa Satakunnan hyvinvointialue.

Tulevan valtuuston, sekä perustettavien lautakuntien, on kyettävä rohkeisiin päätöksiin olemassa olevaa tietoa hyödyntäen. On pystyttävä levittämään hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja sekä pystyttävä luopumaan toimimattomista. Lapsi- ja perhetyössä on perhekeskusmalli otettava laajaan käyttöön. Päihde- ja mielenterveys- työssä matalan kynnyksen palvelut on saatava toimintamalliksi. Terveyspuolella lääkäriin pääsy viikossa on toteutettava kaikin käytettävissä olevin keinon.

Aluevaaleissa valittavat päättäjät ovat paljon vartioina, siksi onkin enemmän kuin suotavaa, että valituiksi tulevat valtuutetut pystyvät tekemään kipeiltäkin tuntuvia päätöksiä. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä Satakunnan hyvinvointialueesta erinomaisten palveluiden maakunta.

Jouni Lehto

aluevaaliehdokas (vas.), Rauma