Satakuntaan tarvitaan toimivat opiskelijaliikuntapalvelut

Satakunnassa on hyvä pöhinä päällä. Poriin juuri valmistunut, tänä syksynä käyttöön otettu Satakunnan ammattikorkeakoulun uusi kampus on varsin hieno ja erittäin hyvällä paikalla. Vihdoinkin.

Raumallakin kampusta ollaan rempattu parempaan kuntoon. Ei kuitenkaan anneta kiiltävän uuden kampuksen sokaista, sillä tehtävää riittää edelleen, ennen kuin aidosti voidaan puhua Porista tai Raumasta vetovoimaisina opiskelijakaupunkeina. Satakunnassa kaivataan vielä kunnon panostusta opiskelijoiden fyysiseen hyvinvointiin.

Korkeakoululiikunnan barometrin mukaan korkeakouluopiskelijoista vain vajaa kolmannes liikkuu terveysliikunnan suositusten mukaisesti. (Opiskelijoiden Liikuntaliitto, 2013.) Saman tutkimuksen mukaan opiskelijat, jotka kokevat pystyvänsä liikkumaan niin paljon kuin haluaisivat, liikkuvat merkittävästi aktiivisemmin kuin ne, jotka kokevat mahdollisuutensa rajatuiksi.

Liian vähäisen liikunnan terveyshaitoista puhutaan kyllä riittävän laajasti. Onhan liikkumattomuus Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan neljänneksi suurin itsenäinen kuoleman riskitekijä. Nyt katse pitää kuitenkin suunnata pois pelkästä valistuksesta ja ennemmin pohtia palveluiden saavutettavuutta ja sitä, kuinka kynnystä lähteä liikkumaan voidaan madaltaa. Etenkin aloilla, joissa saattaa koulussa vierähtää aikaa aamukahdeksasta iltakuuteen ja sitten pahimmillaan vielä illalla mennään pätkätöihin, tai opiskellaan itsenäisesti projektien ja tehtävien muodossa, voi opiskelijoiden olla lähes mahdotonta saada mahdutettua liikuntaa osaksi omaa arkeaan.

Tutkitusti liikuntatilojen sijainnilla on merkitystä liikuntapalveluiden käyttöön, eli kun liikuntapalvelut ovat koululla, tai sen välittömässä läheisyydessä, kynnys madaltuu välittömästi. Onhan silloin helpompi käydä liikkumassa esimerkiksi tuntien välissä, tai heti koulupäivän jälkeen, kun siirtymiin ei tarvitse varata aikaa.

Monessa korkeakoulussa ollaan herätty passiivisuuden haittoihin, sekä terveydellisesti että opintomenestyksellisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksista on saatu tukea myös korkeakoululiikunnan edistämishankkeille. Hyviä esimerkkejä tästä ovat vaikkapa Turun korkeakoulujen liikuntapalvelut yhdistänyt CampusSport sekä Itä-Suomen korkeakoulujen liikuntapalvelukokonaisuus Sykettä, joka toimii Iisalmessa, Joensuussa, Kuopiossa, Savonlinnassa ja Varkaudessa. Satakunnasta vastaavat palvelut puuttuvat vielä.

Porissa on SAMK:lla, yliopistokeskuksella sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun toimipisteellä yhteensä yli 5500 tutkinto-opiskelijaa. Raumalla on SAMK:n ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen välillä yli 2000 tutkinto-opiskelijaa. Käyttäjäpohjaa siis riittää ja lukemasta puuttuu vielä Huittisten sekä Kankaanpään opiskelijat. Lisäksi siihen voidaan ynnätä vielä henkilökunta, jolloin puhutaan myös työterveydellisesti merkittävästä panostuksesta.

Voidaanko siis yhteistyössä tuoda Satakuntaan nykyajan tarpeiden mukaiset liikuntapalvelut, jotka hyödyttävät laaja-alaisesti opiskelijoita aina Raumalla opiskelevasta merikapteenista Porissa opiskelevaan teekkariin? Nyt on sen aika.

Juho Paavola

varapuheenjohtaja, Opiskelijoiden Liikuntaliitto, opiskelija Satakunnan ammattikorkeakoulussa Rauman kampuksella