Satama ajautunut pattitilanteeseen

Näyttää vahvasti siltä, että Rauman satamalla on hallussaan laajennusalue, jolle ei voi laajentaa satamatoimintaa.

Kyse on melkoisesta pattitilanteesta ja sataman kannalta uskomattomasta epäonnesta.

Rauman saaristo on saaria täynnä, mutta vain kaksi niistä on kaavoitettu sataman reservialueeksi.

Juuri nämä saaret, Järviluodot, valitsivat merimetsot viime kesänä pesimäpaikakseen.

Saarella pesii lisäksi laaja harmaahaikarayhdyskunta. Molemmat lintulajit nauttivat vahvaa suojelua, joten niiden häirintä olisi luonnonsuojelulain ja EU:n lintudirektiivin vastaista.

Näin asiassa linjasi Varsinais-Suomen ely-keskus. Sen päätöksellä tietä Järviluotoon ei saa rakentaa, koska tien rakentaminen hävittäisi pesiä ja tienkäyttö häiritsisi loppuja pesintöjä.

Koska tie laajennusalueelle on tukossa, ovat sen tulevat käyttömahdollisuudet satamatoimintaan heikoissa kantimissa.

Elyn ratkaisu on valituskelpoinen, mutta toisaalta satamalla ei ole siihen aikaa. Pengertien rakentamiseen oikeuttava lupa umpeutuu vuoden 2021 kesällä.

Valitusprosessit kestävät yleensä noin vuoden per oikeusaste. Kaksi oikeusastetta tietäisi ratkaisun venymistä yli luvan voimassaoloajan.

Uutta lupaa taas tuskin heltiää niin kauan kuin linnut pesivät. Järviluodon satamakäytön tai sen toimintoja tukevan käytön voisi mahdollistaa enää se, että linnut päättävät valita itselleen uuden pesimäpaikan.

Järviluoto valittiin kaupunginvaltuustossa vuonna 2012 sataman tulevaisuuden laajennussuunnaksi. Päätöstä edelsivät vuosia kestäneet laajat selvitykset sekä suuri julkinen mielenkiinto.

Muina suuntavaihtoehtoina puntaroitiin Saukkoja, Ruuhiluotoa ja Hanskloppia. Kuka olisi uskonut, että nämä vaihtoehdot saatetaan kaivaa naftaliinista uuden vuosikymmen alkaessa?

Ilman aluereservejä satama ei joka tapauksessa pysty kasvamaan eikä vastaamaan kilpailuun.

”Uutta lupaa taas tuskin heltiää niin kauan kuin linnut pesivät.”