Satasairaala uudistuu ja rajapinnat häviävät

Vahva erikoissairaanhoito on maakuntamme kehityksen edellytyksistä. Satasairaala on laajan päivystyksen sairaala ja tarkoittaa meille satakuntalaisille erikoisosaamista vaativaa, laajan hoitotason palvelurakennetta. Satasairaalan olemassaolo ei ole itsestäänselvyys.

Sen olemassa olon edellytyksinä ovat osaava henkilökunta, laadukas hoito ja jatkuva toiminnan kehittäminen, kilpailukykyinen infrastruktuuri, ja se, että me satakuntalaiset haluamme alueella olevan oman, eritystason palveluja tarjoavan sairaalan.

Satasairaalassa on menossa Satasairaala uudistuu -hanke. Sen yksi iso kokonaisuus on käynnissä oleva Satapsykiatrian rakentaminen, joka valmistuu vuoden 2023 aikana. Hanke on historiallisesti suuri myös kustannusten näkökulmasta.

Investointi on kuitenkin täysin välttämätön sekä lainsäädännöllisestä näkökulmasta että toiminnan kehittämisen kannalta. Satapsykiatrian toimintojen tuominen pääosin somaattisen sairaalan yhteyteen tuo myös niin paljon toiminnallisia etuja, että hanke on taloudellisestikin kannattava.

Satasairaala uudistuu -hankkeen seuraavassa vaiheessa suunnitellaan koko maakunnan tarpeet vahvasti huomioiden ja nimenomaan optimaalisen toiminnan lähtökohdista ns. kuumasairaalan toiminnallinen kokonaisuus. Tämä kokonaisuus on se osa sairaalaa, joka tarjoaa meille satakuntalaisille vuoden jokaisena päivänä, jokaisena hetkenä palvelut, joita tarvitaan äkillisesti sairastuessaan.

”Nykyisissä tiloissa on suuria korjauspaineita ja tilat eivät vastaa enää tämän ajan haasteisiin.”

Voidaan sanoa, että kuumasairaalan toiminnat muodostavat Satasairaalan ytimen. Tässä ytimessä ovat päivystysalue, teho- ja valvontaosastot eri potilasryhmille, leikkaussalit ja näihin toimintoihin kiinteästi liittyvät tukipalvelut.

Nykyisissä tiloissa on suuria korjauspaineita ja tilat eivät vastaa enää tämän ajan haasteisiin. Vaikka tulevaisuuden sairaalan toiminnot kehittyvät, myös seiniä tarvitaan edelleen.

Nykyisellään neliöt eivät ole oikeissa paikoissa oikeille toiminnoille.

On hyvä huomioida, että toimivat tilat vaikuttavat moneen, esimerkiksi kilpailuun siitä, halutaanko meidän omaan sairaalan hoitoon. Toimivat tilat luovat työhyvinvointia ja vaikuttavat siihen, kuinka kilpailukykyinen työnantaja on. Viime vuodet ovat lisäksi osoittaneet, että sairaalatilojen muunneltavuus on erityisen merkityksellistä, jotta erilaisia hoitotarpeeseen vaikuttaviin tekijöihin pystytään reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.

Tulevien hyvinvointialueiden rahoitus ei lisäänny. Siksi on tärkeää, että rakentamisen kustannukset ovat maltillisia sairaalan kokonaisbudjetin menoihin nähden ja tilojen suunnittelu tehdään huolella. Tuleva sote-uudistus ei pysäytä investoinnillisia tarpeita ja suunnittelua tulee viedä voimallisesti eteenpäin.

Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa yhtenä tavoitteena on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapintojen yhteensovittaminen. Vahva osaajien verkosto – ihmiset - tekevät työn. Toimivat sekä modernit tilat ovat osaajien lisäksi toiminnan kulmakivi myös tulevaisuudessa.

Mari Kaunistola

Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen varapj., Satasote ohjausryhmän varapj.