Seimelä: Miksi jätin eriävän mielipiteen erikoissairaanhoidon liikkeenluovutuksesta?

Rauman kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, että neuvotteluja Satasairaalan kanssa käydään siitä, että nyt järjestettäviä erikoissairaanhoidon toimintoja siirrettäisiin liikkeenluovutuksella Satasairaalan toiminnoiksi.

Valtuuston seminaarissa sain sekä sairaanhoitopiirin johtajalta että johtavalta ylilääkäriltä yksiselitteisen vastauksen, että he eivät voi taata, että mitään näistä palveluista tulisi tulevaisuudessa säilymään Raumalla.

Kysyin myös onko neuvoteltu naapurikuntien kanssa, vastauksena sain, että lääkärit päättävät mihin potilaat tulevaisuudessa ohjautuvat.

Siksi jätin eriävän mielipiteeni, kun kaupunginhallitus päätti asiasta maanantaina (LS 17.3.).

Olisin halunnut, että asia palautetaan uudelleenvalmisteltavaksi.

Raportista ei selviä mitkä ovat euromääräiset säästöt Raumalle tai mikä summa saadaan kustannusten hillitsemiseksi jota VVR-ohjelma edellyttää.

Ollaanko nyt niitä erikoissairaanhoidon palveluita, jotka ovat edullisesti tuotettuja Raumalla, siirtämässä Satasairaalaan, jossa kustannukset ovat jo nyt kalliimpia? Maksaako tämä ratkaisu Raumalle enemmän?

Miksi Rauman pitää jättäytyä pois yhteisen potilastietokannnan yhdistämisestä vaikka järjestämisvastuu jatkuisi nykyisellään? Ei sairaanhoitopiiri ainakaan ole esteenä kehittää tätä yhteistä hanketta vaikka Rauma olisi edelleen järjestäjänä ja tuottajana.

Kiinteistöjen osalta pitää Rauman pitää liittyä osakkaaksi kiinteistöosakeyhtiöön ja tehdä yhdessä suunnitelma tilojen järkevästä käytöstä ja kuntoon saattamisesta.

Emmekä ole saaneet lukuja kuinka paljon poliklinoilla käy potilaita, jotta tietäsimme millaista käyntikerta määristä puhutaan.

Potilaiden kulku Poriin on erittäin hankalaa, mm. huonot liikenneyhteydet, pitkä matka sekä lääkärissä käyntiin menee paljon enemmän aikaa kuin nyt. Vaarana on, että hoitoon ei mennä.

Silloin, kun tehtiin päätös erikoissairaanhoidon toimintojen säilyttämisestä Raumalla oli valtuustoryhmien yksimielinen päätös haluttiin, että Rauma olisi houkutteleva ja todettiin myös, että Rauma on iso teollisuus- ja kasvukaupunki ja haluamme säilyttää lähipalvelut omana toimintana.

En ole saanut sellaisia laskelmia, jossa VVR-perustelut täyttyvät, että tulisi säästöjä joita haemme. Päinvastoin meillä olisi tulevaisuudessa käytettävänä Raumalla vähemmän palveluja.

Haluan,että olemme myös tulevaisuudessakin lähipalveluja tarjoava houkutteleva kaupunki.

Sari Seimelä

Rauman kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (sd.)