Seminaarinmäki Rauman kulttuurikasvatusohjelmaan

Kulttuurikasvatuksen avulla lapset ja nuoret oppivat tuntemaan juuriaan ja arvostamaan omaa kulttuuriperintöään.