Siirrytään ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen

Koronapandemia on kurittanut Suomea ja maailmaa jo pitkälti yli vuoden ajan. Eri maat ja yhteiskunnat ovat selviytyneet pandemiasta hyvin eri tavalla. Koronasta käytyyn keskusteluun on liittynyt epätietoisuus siirtymisestä koronan jälkeiseen aikaan. Puhutaan myös siirtymisestä normaaliin, ennen koronaa, vallinneeseen aikaan. Minun mielestäni meidän ei pidä suunnitella paluuta vanhaan normaaliin vaan katsottava rohkeasti tulevaisuuteen, mitä se sitten sisältääkään. Ilmastonmuutoksen torjumisen pitää olla kaiken uuden suunnittelun perusta. Tuleva Sote-ratkaisu muuttaa kunnan tehtäviä merkittävästi. Kaupungin perustehtävä tulee olemaan elinvoiman ja dynamiikan luominen. Vain täten voidaan turvata kaupungin vastuulle jäävien palveluiden tuottaminen sekä estää kaupungin näivettyminen.

Rauma sijaitsee Helsinki-Tampere-Turku kolmion vaikutusalueen reunalla. Sijainti on kuitenkin mahdollisuus, ennakkoluulottomaan ajatteluun kautta, uudistumiseen. Vanhan Rauman kaavaa ollaan uudistamassa. Tämä on oikea hetki katsoa asiaa vähän laajemmin. Keskustassa liikkuminen pitää ajatella uudelta pohjalta. Kauppakeskussuunnitelma pitää ottaa uuteen tarkasteluun. Ostoskäyttäytymisen muutokset ovat vieneet pohjan pois nyt suunnitteilla olevalta kauppakeskukselta. Tarvontorin tontille rakennettava ”kauppa- ja ajanvietekeskus” voidaan yhdistää erilaisilla muodoilla vanhaan Raumaan ja toriin. Kyseeseen tulee esim. erilaiset katetut jalankulkuväylät. Vanhan Rauman liikekeskus voisi olla torin ja kanaalin välillä. Torin ja Hauenguanon väli voisi olla asuntoja.

Raumalle radalle suunnitellaan henkilöjunaliikenteen käynnistämistä uudelleen. Päästöttömään liikenteeseen siirtyminen tukee tätä suunnitelmaa. Liikennevälineiden ja - palvelujen tulee palvella kuluttajia. Hajautetut palvelupisteet eivät ole sellaisia. Prisman ja Citymarketin väliin suunniteltu henkilöliikenteen seisake tarvitsee vierelleen myös muiden liikennevälineiden palvelumuodot. Raumalle pitäisikin suunnitella ja rakentaa matkakeskus seisakkeen viereen. Keskukseen tulisi myös linja-auto – ja taksiasema sekä sähköisten kulkuvälineiden vuokraamistoiminnot. Paikoitustilaa, jos tarvitaan, on löydettävissä lisää purettavan vanhan Anttilan tontilta. Päästöttömään liikenteeseen siirtyminen vaati myös URPO-rata suunnitelman uudelleen arvioinnin ja toteuttamisen. Lounais-Suomen raskasteollisuus ja Rauman satama tulevat tarvitsemaan sitä. Tähän liittyy myös Pori-Niinisalo rataosuuden uudelleen avaaminen. Urpo-rata palvelisi myös henkilöliikennettä U: gin autotehtaan ja Turun sekä Helsingin suuntaan hyvin.

Julkisen liikenteen Raumalla on perustuttava pienempiin sähköllä tai muulla fossiilittomalla polttoaineella kulkeviin pienempiin busseihin sekä hyvään kevyen liikenteen verkostoon. Lapin keskustasta kaupungin keskustaan pitäisi rakentaa pyöräilyväylä. Reitti on jo melkein valmiina Uotilan, Kollan ja Kylmänkorven kautta. Uutta väylää tarvittaisiin vain n. 5 kilometriä. Lapin keskustassa, myös muissa taajamissa, voisi olla sähköpyöräterminaaleja, josta kulkisi bussi kaupungin keskustaan säännöllisesti. Näistä terminaaleista voisi myös vuokrata pyöriä kyläreiteillä kulkemiseen.

Ennakkoluulottomalla ajattelulla Rauman keskustasta saadaan hyvä ja viihtyisä kokonaisuus, johon kuuluisivat yhteen liitetyt Vanha Rauma, Tarvontorin, Prisman ja Citymarketin alueet sekä Karin kampus ja Äijänsuon alue. Kanaalin rantaan vielä ravintola- ja terassitiloja. Tämä vaatii myös muutaman uuden kevyenliikenteen sillan kanaalin yli.

Nyt on myös mahdollisuus tehdä kaupungistamme todellinen kotimaan matkailun kohde sekä viihtyisä kotikaupunki meille raumalaisille, jos vain tahtoa riittää.

Hannu Ollila

kuntavaaliehdokas (kesk),  Rauma