Sosiaalinen luototus avuksi talousongelmiin

Kunnan tarjoamalla sosiaalisella luototuksella voidaan ehkäistä ylivelkaantumista ja lisätä kuntalaisten hyvinvointia. Tiesitkö, että Rauman kaupunki voi myöntää sosiaalisen luoton henkilölle, jolla ei pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi ole mahdollisuuksia saada kohtuuehtoista luottoa muualta, mutta on kuitenkin kykyä suoriutua luoton takaisinmaksusta?

Jos et ole, et suinkaan ole yksin. Vain harva suomalainen tietää, mistä sosiaalisessa luototuksessa on kyse tai tarjoaako oma kunta sitä.

Kuluttajaliiton selvityksen (2020) mukaan vain 12 % vastaajista tiesi oman kuntansa tilanteen ja yli puolet vastaajista ei ollut koskaan kuullutkaan sosiaalisesta luototuksesta. Sosiaalisen luoton käyttöönotto on kunnille vapaaehtoista. Tämä asettaa kansalaiset epätasa-arvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella.

Ensimmäinen askel yhdenvertaisuuden edistämiseksi olisi tehdä sosiaalisen luotouksen tarjoamisesta pakollista kaikille kunnille.

Raumalla tämä on ollut käytössä jo vuodesta 2008. Viime vuonna luottoja myönnettiin kuitenkin vain kuusi kappaletta.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, että pelkkä järjestelmän olemassaolo ei riitä. Kuntien tulisi aktiivisesti tarjota sosiaalista luototusta niille kuntalaisille, jotka tarvitsevat apua taloudellisessa ahdingossa.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustelluista syistä esimerkiksi talouden tasapainottamiseen, velkakierteen katkaisemiseen, kodin hankintoihin sekä asumisen turvaamiseen.

Taustalla voi olla esimerkiksi peliriippuvuuden aiheuttamia huolia.

Avun oikea kohdentaminen ja riittävä viestintä tulee nostaa myös Rauman kaupungin prioriteettilistalla ylemmäs. Sosiaalinen luototus voi ehkäistä ylivelkaantumista. Apua etsitään usein vasta sitten, kun tilanne on päässyt jo pahaksi ja velkoja kertynyt ylitsepääsemättömän paljon.

Tietoa tämän kohtuuehtoisen ja -korkoisen luoton mahdollisuudesta pitää saada kuntalaisille tehokkaasti. Varhaisella toiminnalla ja rahallisilla panostuksilla sosiaaliseen luototukseen kunta voi pitkällä aikavälillä paitsi parantaa kuntalaisten taloudellista tilannetta, myös lisätä muuta hyvinvointia.

Panostus sosiaaliseen luototukseen voikin lopulta säästää muissa sosiaali- ja terveydenhuollon kuluissa.

Sirkka Mantere

kuntavaaliehdokas (sd.) Rauma