Sote, meille niin rakas

Kirjoittaja patistaa kehittämään sote-palveluiden monituottajamallia.
Kirjoittaja patistaa kehittämään sote-palveluiden monituottajamallia. Kuva: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Vai onko? Tärkeä se on ainakin meille kaikille kuntalaisille. Sote-uudistus etenee ja jossain vaiheessa tehdyt päätökset koskettavat meidän elämäämme tavalla tai toisella.

Kuntalaisena mietityttää, millä hinnalla ja mistä saan tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan palveluja. Riittävätkö julkisen puolen resurssit tarjoamaan meille kaikki tarvitsemamme palvelut?

Ei varmasti riitä ja siksi onkin tärkeää, että sote-palvelut toteutetaan monituottajamallina. Monituottajamalli tarkoittaa, että palveluita on tuottamassa useita eri tahoja, julkisia-, yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntuottajia.

Palveluseteleiden käyttöä tulee lisätä huomattavasti. Palvelusetelien avulla varmistetaan hoitoon pääsy hoitotakuuaikojen puitteissa. Asukkaille pitää turvata mahdollisuus valita palveluseteli. Palvelusetelit ruokkivat paikallista kasvollista pienyrittäjyyttä. Ne kehittävät julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, tehostavat, monipuolistavat ja joustavoittavat palveluja.

Palvelusetelien käytön lisääminen edistää myös markkinoiden kehittymistä ja innovaatioita. Lisäksi palvelusetelit sopivat niin koti- ja palveluasumiseen kuin tehostettuun palveluasumiseenkin.

Sote-palveluiden tuottajille on luotava tasapuoliset toimintaedellytykset. On luotava malli, joka mahdollistaa yksikköhintojen vertaamisen. Yhteinen kustannuslaskennan malli hillitsee palveluista aiheutuvaa kustannusten nousua ja mahdollistaa myös julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yksikköhintojen vertaamisen.

Maakunnan/hyvinvointialueen tulee eriyttää sote-palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Tällöin on mahdollisuus tehdä päätökset siitä, tuottaako hyvinvointialue palvelut itse vai hankkiiko ne ulkopuolisilta toimijoilta. Palvelustrategiassa pitää olla kirjaus pk-yritysten mahdollisuudesta menestyä tarjouskilpailuissa han- kintalain hengen mukaisesti, esim. osatarjousten jättämismahdollisuus.

Sote-palvelustrategian valmistelussa on oltava mukana keskeisten sidosryhmien edustajat, myös yrittäjien edustajia.

Anne Suominen

yrittäjä, kuntavaaliehdokas (kok.) Eura