Sote-palveluissa tulee olla ihminen keskiössä

Vuoden alussa aloittaneet hyvinvointialueet ovat askel oikeaan suuntaan tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi elämän erilaisissa tilanteissa, mutta uudistus ei kuitenkaan ratkaise kerralla kaikkia olemassa olevia haasteita.

Esimerkiksi henkilöstön saatavuus ja palveluiden riittävä rahoitus ovat edelleen isoja kysymyksiä, joiden ratkaisemiseksi tulee tehdä hartiavoimin töitä kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Paikallisesti meidän tulee kehittää henkilökunnan työskentelyolosuhteita ja ratkaista uudistuksen alussa eteen tulleita kipukohtia, mutta valtakunnallista työtä tarvitaan mm. hoitajien kovan työn vaatiman palkkatason saavuttamiseksi sekä alan pito- ja vetovoiman lisäämiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kolme perusasiaa ei muutu – vaaditaan tekeviä ihmiskäsiä, kuuntelevia korvia ja asiakkaita lähellä olevia helposti saavutettavia palveluita. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää riittävää rahoitusta, josta päätetään eduskunnassa.

Siksi on tärkeää, että kaikilla päätöksenteon tasoilla on mukana mahdollisimman monia paikallisia ihmisiä. Siten äänemme kuuluu parhaiten päätöksiä tehtäessä.

Suomessa on taattava jokaiselle pääsy lääkäriin, perheille apu lasten kasvattamiseen ja vanhuksille mahdollisuus laadukkaaseen hoivaan. Tämän hyvinvointivaltion lupauksen lunastaminen edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä, ihmisiin satsaamista, teknologian hyödyntämistä ja taloudellisia panostuksia, vaikka leikkauksistakin jotkut tuntuvat vihjailevan. Leikkauksiin meillä ei kuitenkaan ole varaa.

Leikkauslistojen tekemisen sijaan tarvitaan eteenpäin katsovaa politiikkaa ja ratkaisuja, jotka lisäävät hyvinvointia ja tukevat esimerkiksi sairauksien ennaltaehkäisyä. Yksi tällainen ratkaisu on mm. sote-palveluiden asiakasmaksujen, -matkojen ja lääkkeiden omavastuuosuuksien uudistaminen.

Hoitoon hakeutumisen esteenä ei saa kenellekään olla oma tulotaso tai asuinpaikka. Matala kynnys ehkäisee ongelmien syventymistä ja lisää hyvinvointia. Ratkaisuissa tuleekin pitää ihminen keskiössä. Tälle periaatteelle tulee nojata tulevaisuutta rakentaessa.

Ari Reunanen
kansanedustajaehdokas (sd.), Eura
Harri Lehtonen
SDP Eura, puheenjohtaja
Maaret Vainio
SDP Eura, varapuheenjohtaja