Sote-toimitilojen puolustaminen tärkeää

Soteuudistuksen suunnittelun pitkään kestännyt prosessi on viivästyttänyt sotepalveluja tarjoavien toimipisteiden investointeja ja välinehankintoja jo vuosia.

Aluevaltuustojen päätettäväksi tulee varsin iso paketti tilainvestointeihin liittyviä asioita, joihin toivottavasti saadaan kohtuullisesti rahaa.

Paikallisten palvelupisteiden puolustaminen tulee olemaan keskeinen hallintoasia aluevaltuustoissa ja se on olennainen asia toimivien palvelujen kannalta. Etäyhteyksien avulla voidaan hoitaa hyvin rajallisesti tarvittavia palveluja huolimatta kehittyneistä teknisistä kommunikaatiovälineistä.

Maaseudulla tarvitaan edelleen esim. paikallisia laboratoriotutkimuksia ja pieniä röntgenkuvauspisteitä, joihin on pääsy varsin helposti. Lisäksi erityisesti vanhuksille on turvattava pääsy lääkäriin kohtuullisessa ajassa asuinpaikasta riippumatta. Keskeistä toiminnassa on ihminen, joka tarvitsee palvelut.

Vanhuspalvelujen osalta tavoitteena on nykyisin kotona asumisen tukeminen ja siihen liittyen kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon tukeminen. Tavoitteena on laitoshoitotarpeen vähentäminen. Siksi paikallista kotihoitoa on kehitettävä antamaan palvelua ympäri vuorokauden. Omaiset ja omaishoitajat ovat siinä asiassakeskeisessä asemassa. Sosiaalipalveluiden valvonta pitää hyvinvointialueella järjestää nykyistä paremmin, koska se on erityisesti yksityistämisen osalta herättänyt arvostelua.

Myös tietojärjestelmiin täytyy tehdä valtava muutos järjestelmien yhteensovittamiseksi. Siihen liittyy, että hyvinvointialueella on agendalla myös digitalisaation käyttöön liittyvä kehittämistyö.

Resurssit tarvitaan kasvaviin ICT-menoihin, henkilöstön palkkatason parantamiseen ja ammattiosaajien pitämiseen alalla ja uusien osaajien hankkimiseen alalle. Rahoitus tulee vuodesta 2023 alkaen suoraan valtion budjetista.

Sotepalvelujen yksityistäminen on viime vuosina herättänyt kritiikkiä, koska se tarkoittaa yleensä hintojen nostoa eli hintaa nostetaan vähitellen ja yksityisten sijoittajien tärkein prioriteetti on tuotto. Tätä kehitystä ei pitäisi tukea, koska verovaroista joudutaan tukemaan kustannusten nousua. Hyvinvointialueiden ei pitäisi päästää yksityisiä palveluntuottajia määrittelemään kustannuksia, vaan pääosa palveluista pitäisi tuottaa hyvinvointialueilla itse ja määritellä investointeihin tarvittavat kustannukset. Tästä syystä aluevaltuustoihin tarvitaan asian ymmärtäviä henkilöitä.

Pertti Salo

Aluevaaliehdokas (vas.), Eurajoki