SPR:n katastrofirahasto auttaa varautumaan kriiseihin - katastrofirahaston tukea myös Satakuntaan

Punainen Risti järjestää vuosittain Nälkäpäivä-keräyksen, joka on Punaisen Ristin merkittävin vuotuinen tempaus. Keräyksen tarkoituksena on kerätä sitomattomia varoja katastrofirahastoon. Sen turvin autamme äkillisen onnettomuuden kohdanneita Suomessa sekä luonnonmullistusten ja sotien uhreja ympäri maailmaa.

Nälkäpäivä-keräys jatkuu valtakunnallisesti, vaikka punaliiviset kerääjät ja Nälkäpäivä-leivän myyjät ovat kauppojen edustoilta ja kaduilta hävinneet. Tämän hetkisen arvion mukaan SPR:n Satakunnan piirin tulos voisi olla noin 95 000 euroa. Tavoittelemme kuitenkin edelleen keräystuloksen nousua ainakin 100 000 euroon.

Tänä vuonna SPR:n Satakunnan piirin alueella Nälkäpäivä-keräykseen on osallistunut lähes 800 vapaaehtoista. Keräys on tärkeä tempaus Punaisen Ristin vapaaehtoisille, paikallisille osastoille ja piireille nopean auttamisvalmiuden näkökulmasta. Keräysorganisaation vuotuinen rakentaminen ja ylläpitäminen on osa nopeaa auttamisvalmiuttamme käyden samalla valmiusharjoituksesta.

Äkillisen avuntarpeen ilmaantuessa Punaisen Ristin osastot ja koulutetut vapaaehtoiset voivat aloittaa rahaston turvin auttamistoimenpiteet välittömästi. Useimmiten kyseessä ovat äkilliset kuolemantapaukset tai tulipalotilanteet, jolloin kotinsa menettäneille tarjotaan aineellista ja henkistä tukea. Usein avun pyynnöt tulevat virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksen kautta.

Viime vuoden valtakunnallinen keräystulos oli noin 2,8 miljoonaa euroa. SPR:n Satakunnan piirin alueella Nälkäpäivä-keräyksen tuotto oli 98 000 euroa. Tästä keräystuloksesta olemme vuoden aikana käyttäneet noin 30 % onnettomuuden uhrien auttamiseen piirimme alueella. Esimerkiksi toukokuussa Porin Keskuskartanon tulipalossa ruoka- ja vaateapua sekä ohjausta ja neuvontaa sai 110 henkilöä. Kaiken kaikkiaan olemme vuoden aikana voineet auttaa noin 250 onnettomuuden uhria ja heidän läheistään piirimme alueella.

Katastrofirahasto mahdollistaa nopean avun antamisen. Keräystoiminta on myös tehokasta. Katastrofirahaston säännöt ja tiukka valvonta säätelevät lahjoitettujen rahojen käyttöä ja keräyksiä taas valvoo poliisihallitus. Punaisen Ristin hallitus määrittää vuosittain keräyskulujen enimmäismäärän. Vuonna 2019 keräyskulut saavat olla korkeintaan 20 prosenttia. Keräyskulut koostuvat keräysturvallisuuden varmistamisesta, keräysvälineistä, lahjoittajahankinnasta, markkinoinnista ja lahjoituskanavien kuluista.

Haluamme kiittää kaikkia kerääjiä ja lahjoittajia sekä kaikkia niitä tahoja, jotka ovat osallistuneet keräykseen ja tukevat näin auttamistyötämme.

Paula Ilén

toiminnanjohtaja, Suomen Punainen Risti, Satakunnan piiri

Kari Petäjä

valmiuspäällikkö, Suomen Punainen Risti, Satakunnan piiri