Stoppi lotraamiselle

Suomalaisten keskimääräinen vedenkäyttö on vähentynyt, mutta käyttäjien yksilölliset kulutuserot ovat edelleen suuret. Työtehoseuran ja Motivan toteuttaman tutkimuksen mukaan keskimääräinen vedenkäyttö on 113 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa. Vaikka keskimääräinen vedenkulutus on vähentynyt, oli vaihteluväli varsin suuri, noin 50–150 litraa.

Vedenkäyttöön vaikuttavat muun muassa elämäntilanne ja tottumukset. Esimerkiksi vauvaperheessä vettä tarvitaan ja kulutetaan todennäköisesti reilusti enemmän kuin vaikkapa sinkun kotitaloudessa. Myös asumismuoto vaikuttaa ja se, miten vedenkäyttö laskutetaan.

Tutkimuksen mukaan vedenkäyttö jakautuu siten, että eniten, 45 prosenttia, vettä kuluu peseytymiseen, keittiössä kuluu 17 prosenttia ja WC:n vetämisissä 15 prosenttia.

Kerrostaloissa asuvat ovat saattaneet tottua jopa lotraukseen, kun vedestä ei aikaisemmin maksettu kulutuksen mukaan.

Viime vuonna voimaan tulleen lainsäädäntöuudistuksen myötä taloyhtiön vesivastikkeen on perustuttava jatkossa huoneistokohtaisista vesimittareista saatuun mittaustietoon niissä taloyhtiöissä, joissa huoneistokohtaiset vesimittarit asennetaan hankkeissa, joille on haettu rakennuslupaa lain voimaanastumisen jälkeen.

Omakotitaloissa kulutusperusteinen laskutus on ollut vakiintunut käytäntö. Toisaalta omakotitaloissa on sellaista vedenkäyttöä, joka ei liity muihin asumismuotoihin. Esimerkiksi puutarhanhoito ja vaikkapa terassin pesu, jotka lisäävät vedenkäyttöä.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että reilut puolet vastaajista oli tehnyt aktiivisesti toimia veden säästämiseksi. Puutarhan kastelussa turvaudutaan muun muassa sadeveteen ja suihkun alla ei oleilla rentoutumassa liian pitkään. Lisäksi moni on hankkinut uusia, vettä säästäviä kodinkoneita.

Suomessa on runsaasti vesivaroja väestömäärän nähden, joten vettä on totuttu käyttämään huolettomasti. Lämpimän veden tuottamiseen ja jäteveden käsittelyyn kuluu kuitenkin runsaasti energiaa.

Esimerkiksi 15 minuutin suihku päivittäin maksaa noin 450 euroa vuodessa, kun 5 minuutin suihkuvisiitillä kustannukset jäävät noin 150 euroon.

Tämä kannattaa muistaa tänäänkin, kun suihkun avaa.