Stoppi suomalaisten ylivelkaantumiselle

Kotitaloudet velkaantuvat kovaa vauhtia.

Niin myös kunnat. Parhaillaan laadittavissa ensi vuoden budjeteissa menokurin ylläpitäminen on äärettömän haastavaa.

Raumankin seudulla joudutaan ensi vuotta rakentamaan alijäämäisen talousarvion varaan.

Investoinnit pääsääntöisesti katetaan velkajärjestelyillä. Enää ei ole ennenkuulumatonta sekään, että kuntien tilapäisiä maksuvaikeuksia joudutaan hoitamaan ottamalla lyhytaikaista luottoa.

Maan hallitus pyrkii nyt tiukalla ohjelmalla torjumaan nimenomaan kotitalouksien syöksymistä ahdinkoon.

Töitä tehdään toimenpidekokonaisuuden eteen useissakin ministeriöissä.

Pitkään jatkunut edullinen korkotaso ja pelkällä puhelinsoitolla tai nettiyhteydellä tilattavat helpolta rahansaannilta tuntuvat pikavipit ovat ajaneet monet ahdinkoon.

Kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti 20 vuoden ajan.

Ylivelkaantumista taklataan muun muassa vahvistamalla kotitalouksien talous- ja velkaneuvontaa, helpottamalla konkurssin tehneiden yrittäjien velkajärjestelyyn pääsyä sekä ryhtymällä valmistelemaan positiivista luottotietorekisteriä.

Yhdeksi lääkkeeksi tilanteeseen ryhdytään valmistelemaan julkisen sektorin ylläpitämää positiivista luottotietorekisteriä.

Rekisteri tulee sisältämään ihmisten luottotietoja, ja sen vuoksi vahva tietosuoja on ensisijaisen tärkeää. Valmistelussa selvitetään myös mahdollisuutta ottaa rekisteri käyttöön vaiheittain siten, että tarvittava lainsäädäntö on voimassa hyvissä ajoin ja että rekisteri ainakin kuluttajaluottojen osalta voitaisiin ottaa käyttöön kevään 2023 aikana.

Velka on monelle suomalaiselle suuri häpeä eikä omakohtaisesta ongelmasta haluta puhua kenellekään.

Ensimmäinen ja tärkein askel irti velkavankeudesta on puhuminen. Rahasta tai sen puutteesta puhuminen tuntuu äärettömän vaikealta.

Vielä vaikeampaa se on, jos kokee syyllisyyttä siitä, ettei ole yksinkertaisesti osannut hoitaa raha-asioitaan.