Suomalainen luottaa tiukasti uutisiin

Suomessa uutisiin luottavien osuus jatkoi edelleen kasvuaan, vaikka useimmissa muissa maissa luottamus uutisiin oli laskussa. Näin selviää Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2022 -kyselytutkimuksesta.

Suomalaisista 75 prosenttia kertoo luottavansa itse seuraamiinsa uutisiin. Uutisiin luottavien määrä onkin nyt Suomessa ennätyskorkealla.

Suomalaisten melko suureen luottamukseen uutisia kohtaan on useita mahdollisia selityksiä. Yleinen luottamuksen kulttuuri on Suomessa keskimääräistä vahvempi. Suomessa on myös toimittajakunnan suhteellisen vahva ammatillinen kulttuuri. Myös uutismedioiden poliittinen sitoutumattomuus voi vaikuttaa asiaan.

Vaikka Suomessa luottamus uutisiin on kova, näin ei ole kaikkialla. Muissa maissa luottamus lähti laskuun viime vuoden poikkeuksellisen nousun jälkeen.

Vaikuttaisi siltä, että uutisten kiinnostavuudella ja uutisten välttelyllä voi olla yhteys myös luottamukseen. Niissä maissa, joissa luottamus uutisiin on laskussa, uutisia vältellään enemmän ja kiinnostus uutisiin on siten hiipumassa.

Suomalaisille on ollut ominaista se, että valtavirran käsityksiä ja valtavirran uutismediaa kyseenalaistavien joukko on ollut varsin pieni.

Voi olla, että jos polarisoituvat keskustelut saavat ihmiset valitsemaan tiukemmin puolensa, Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa kannoistaan epävarmat todennäköisemmin siirtyvät luottavan enemmistön kuin epäilevän vähemmistön joukkoon.

Kaikki eivät mediaan kuitenkaan luota. Luottamusta nakertavat muun muassa joissain medioissa esiintyvät klikkiotsikot ja sensaationhakuiset näkökulmat. Kilpailu lukijoista on kova, mutta klikkiotsikointiin ei kannattaisi langeta, koska harhaanjohtaminen, asioiden paisuttelu ja epäoikeudenmukainen käsittely murentaa helposti uskoa koko välineeseen.

Vaikka Suomessa tilanne on hyvä, tulee kansalaisille edelleen opettaa medialukutaitoa. Niin haastateltavien kuin uutisen käyttäjienkin tulee ymmärtää, millaisia vaikuttajia uutisten takana on, ja miksi yksittäinen uutinen julkaistaan. Myös median aktiivinen ja vuorovaikutteinen suhde yleisöön lisää ymmärrystä ja sitä kautta luottamusta.