Suomalaisille sopisi ydinvoiman lisäyskin

Suomalaisten mielestä poliittisilla päätöksillä tulisi pyrkiä pitämään energian hinta kohtuullisena, kasvattaa uusiutuvan energian kuten aurinko- ja tuulivoiman osuutta ja hillitä ilmastonmuutosta päästöjä vähentämällä.

Näin voi summata Energiateollisuus ry:n tilaaman tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten energia-asenteita.

Kansalaisten enemmistölle sopii kyselyn mukaan, että uusiutuvaa energiaa tuodaan verovaroilla. Tämän allekirjoittaa liki 70 prosenttia vastaajista.

Selvästi vähemmän halukkuutta löytyy oman lompakon avaamiselle.

Kaksi vuotta sitten 50 prosenttia vastaajista oli valmis maksamaan itse korkeampaa hintaa hintaa ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Nyt niin vastasi enää 38 prosenttia.

Suomen sähköntuotantoa pitäisi kansalaisten mielestä kehittää aurinko-, tuuli-, vesi-, puu- ja biovoiman suuntaan. Näille kaikille on vahva tuki.

Ydinvoimakin käy suomalaisten enemmistölle. Sen lisäämisen kannalla on 42 prosenttia vastaajista, vain 24 prosenttia haluaisi vähentää ydinvoimaa. Loppujen mielestä nykyinen tuotantomäärä on sopiva.

Ilmastotietoisuus on lisännyt ydinvoiman hyväksyntää erityisesti korkeakoulutettujen ja nuorten aikuisten joukossa. Myös vihreitä äänestävien enemmistölle ydinvoima käy.

Ydinjätteiden loppusijoitus, joka on alkamassa Eurajoella, sen sijaan arveluttaa yhä monia.

Maakaasu jakaa mielipiteet. Vastaajista 27 prosenttia lisäisi, yhtä suuri joukko vähentäisi.

Turpeen käytön lisäämisen takana on pieni joukko, 11 prosenttia. Turpeelle ei sanoo peräti 62 prosenttia suomalaisista.

Sähkön tuonnille ulkomailta, öljylle ja kivihiilelle kansan tuomio on vielä paljon tylympi.

Mahtaako kansa tietääkään, kuinka paljon Suomeen sähköä tuodaan? Viime vuonna nettotuonnin osuus kulutuksestamme oli 23 prosenttia. Sähköä tuodaan pääosin Ruotsista ja Venäjältä.

Kyselyn mukaan kansalaiset pitäisivät energiaa hyvänä vientituotteena Suomelle.