Suomalaista erityisosaamista

Suomen satsaukset terveysalan kasvuun näyttävät tuottavan nyt tulosta.

Lääkeyritysten investoinnit kasvoivat viime vuonna jopa 39 prosenttia vuoden takaiseen lukuun verrattuna.

Rahaa käytettiin investointeihin yhteensä 330 miljoonaa euroa.

Suurin osa investoinneista on tutkimusta ja tuotekehitystä, jotka kasvoivat viime vuonna 258 miljoonaan euroon. Kasvua on lähes 40 prosenttia, kun edellisenä vuonna tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja tehtiin 186 miljoonalla eurolla.

Merkittävää tilanteessa on se, että kasvu ei näyttäisi pysähtyvän tähän vuoteen.

Alan yritykset arvioivat, että tulevan parin vuoden aikana niiden investoinnit kasvavat vielä nykyisestä noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Investointien lisääntyessä myös lääkeyritysten työllisyys on vahvassa kasvussa. Kun alan yritykset työllistivät vuonna 2018 vajaa 5 000 työntekijää, oli luku viime vuonna jo 6 200. Lääketeollisuus työllistää erityisesti korkeasti koulutettuja henkilöitä.

Alan työllisyysvaikutus näkyy myös terveydenhuollossa ja palveluyrityksissä.

Lääkeyritysten tutkimushankkeiden parissa työskentelee jo yli 1 000 terveydenhuollon ammattilaista, lähinnä lääkäreitä ja tutkimushoitajia.

Tuotannossa ja laadunvalvonnassa työskentelee puolestaan jo yli 3 000 työntekijää ja tuotekehityksessä lähes tuhat henkilöä.

Suomalaisen lääketeollisuuden valtti on erityisosaaminen monella lääketieteen alalla. Suomessa on onnistuttu kehittämään lääkkeitä, joilla on vahvaa maailmanlaajuista kysyntää. Merkittävä osa Suomessa valmistetuista lääkkeistä viedäänkin ulkomaille. Tämä on nostanut lääkkeet viimeisten vuosien aikana vientitilastojen top 10 -listalle.

Suomalaista erityisosaamista löytyy muun muassa hormoniehkäisimissä, silmälääkepuolella ja hormonilääkkeiden valmistuksessa.

Suurimpia tuotantolaitoksia ovat Bayer Turussa, Orion Espoossa ja Santen, joka toimii Tampereella.

Isojen toimijoiden lisäksi Suomessa toimii useita pienemmässä mittakaavassa itsehoitolääkkeitä valmistavia yrityksiä ja lääkkeiden sopimusvalmistajia.