Suomeen tarvitaan laki yksityisestä pysäköinninvalvonnasta

Seuraavan eduskunnan on säädettävä samanlainen yksityistä pysäköinninvalvontaa sääntelevä laki kuin Ruotsissa. Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei Suomessa ole tällä hetkellä lainsäädäntöä, mikä on tavalliselle autoilijalle merkittävä epäkohta.

Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa noudatetaan korkeimman oikeuden vuoden 2010 linjausta, jonka mukaan pysäköintiehtoihin sitoutuminen perustuu sopimukseen. KKO:n mukaan yksityinen yhtiö saa kirjoittaa valvontamaksuja, kunhan asiasta ilmoitetaan selkeällä kyltillä.

Jos yksityistä pysäköinninvalvontaa ohjaisi laki, ja alan pelisäännöt olisivat kaikille selvät, yhä harvempi valvontamaksua koskeva valitus johtaisi perintään tai käräjäoikeuteen. Silloin todennäköisesti tuomioistuinten ruuhka hellittäisi valvontamaksuja koskevien valitusten osalta.

Nykyään epäselvä tilanne voi käydä tavallisen autoilijan kukkarolle. Kun valvontamaksuja koskevia valituksia käsitellään oikeudessa, maksun saanut autoilija voi joutua korvaamaan hyvinkin korkeita oikeudenkäyntikuluja, jos häviää oikeuskäsittelyn.

Suomessa tarvitaan vastaavanlainen laki kuin Ruotsissa, jossa ajoneuvon kuljettaja ja omistaja vastaavat yhteisvastuullisesti yksityisoikeudellisista valvontamaksuista. Naapurimaassa laki on ollut voimassa jo 1980-luvulta lähtien.

Lakia tarvitaan, sillä yksityiselle pysäköinninvalvonnalle on laaja yhteiskunnallinen tilaus. Suomessa on säädetty, että kiinteistön on pidettävä huolta alueensa turvallisuudesta ja varmistettava mm., että hälytysajoneuvot pääsevät ajamaan alueelle ilman esteitä.

Kunnallista pysäköinninvalvontaa ei ole kaikkialla, ja kunnallinen pysäköinninvalvonta ei pysty hoitamaan valvontaa riittävästi yksityisalueilla. Jos yksityistä pysäköinninvalvontaa ei olisi, yksityisalueita ei valvoisi kukaan. Silloin autoilijalla olisi “jokamiehenoikeus” pysäköidä mihin tahansa – esimerkiksi pelastustielle, invapaikalle tai kenen tahansa maksamalle paikalle. 

Yksityinen pysäköinninvalvonta myös työllistää niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Pysäköinninvalvontayrityksillä on tuhansia valvottavia kohteita eri puolella Suomea. Viime vuosina alalle on palkattu jatkuvasti lisää henkilöstöä samaan aikaan, kun monella muulla toimialalla henkilöstöä on irtisanottu.

Christian Metsäranta

hallituksen puheenjohtaja, Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys ry