Suomen viennin kilpailukyky turvattu talvimerenkulun poikkeuksella

EU on viime vuosina esittänyt useita meriliikennettä mullistavia lainsäädäntöjä, jotka koskevat Suomea ratkaisevalla tavalla, sillä viennistämme noin 90 prosenttia kulkee meriteitse. Koska Suomen eteläisinkin satama saattaa jäätyä talvella, talvimerenkulku ja jäävahvisteiset laivat ovat olennainen osa suomalaista merenkulkua.

Lähes kahden vuoden väännön jälkeen pääsimme vihdoin sopuun uraauurtavasta FuelEU Maritime -meriliikenneasetuksesta, jossa toimin ryhmäni neuvottelijana Euroopan parlamentissa. Asetuksella tähdätään merenkulun päästövähennyksiin vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä.

Liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan Suomen kilpailukyky ja asema sisämarkkinoilla olisivat heikentyneet huomattavasti ja kustannukset olisivat voineet nousta vuosien kuluessa jopa kymmeniin miljooniin euroihin, jos talvimerenkulun erityispiirteitä ei huomioitaisi lainsäädännössä. Kolmikantaneuvottelujen ainoana suomalaisena ajoin aktiivisesti tämän Suomen vientiteollisuudelle ja huoltovarmuudelle elintärkeän poikkeuksen sisällyttämistä lopulliseen neuvottelusopuun.

Vääntö tuotti tulosta, sillä lopullisessa kompromississa on mukana sekä vahvimpien jääluokkien että jäissä navigoinnin kompensaatio. Tämä on merkittävä suomalaisen EU-vaikuttamisen työvoitto, jossa ministeriöt, mepit ja sidosryhmät tekivät hyvää yhteistyötä.

Päästöjen vähentäminen merisektorilla on välttämätöntä, sillä noin 98 prosenttia laivoista seilaa edelleen fossiilisilla polttoaineilla. Meriklusterin vihreä siirtymä tuo lähivuosina haasteita alalle mutta tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomessa on osaamista merenkulun innovaatioissa ja vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotannossa, ja asetuksen myötä bio- ja vetypohjaisten polttoaineiden kysyntä tulee kasvamaan. Suomella on mahdollisuus hyödyntää meriklusterimme innovaatiopotentiaalia alan seilatessa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Elsi Katainen

Euroopan parlamentin jäsen (kesk.)