Suomen ydinvoimaloiden strategista turvallisuutta on parannettava

Maailmantilanne on ollut parin viime vuoden aikana huolestuttavampi kuin miesmuistiin. Epävarmuus tulevaisuuden näkymistä ja usko rauhanomaiseen yhteiseloon Euroopassa on kokenut valtaisan kolauksen Ukrainan sodan seurauksena. Usko talouden kasvuun Suomessa ja Euroopassa on hiipunut kovan inflaation ja erityisesti ruuan ja sähkön ennennäkemättömän hinnannousun myötä. Myös öljyn hinnannousu on vaikeuttanut meidän kaikkien elämää korkeiden polttoainehintojen myötä. Syynä tähän kaikkeen on ennen kaikkea Venäjän raakalaismainen ja häikäilemätön hyökkäys Ukrainan kansaa ja Ukrainan alueen koskemattomuutta kohtaan.

Sota Ukrainassa on osoittanut, miten tärkeitä asioita ovat erityisesti omavaraisuus ja huoltovarmuus sähkön- ja ruuantuotannossa. Näitä kahta tärkeää asiaa me suomalaiset olemme vuosien aikoina sortuneet väheksymään ja niille jopa vähättelevästi naureskelemaan. Ovatpa jotkut myös väheksyneet puolustusvoimien ja yleisen asevelvollisuuden merkitystä. Onneksi Suomessa on aina ollut vahva maanpuolustustahto ja jokainen hallitus vuorollaan hallituskokoonpanosta riippumatta on taannut hyvät edellytykset puolustusvoimien korkealle valmiustasolle.

Satakunnassa Eurajoen Olkiluodon kolme ydinvoimalaitosyksikköä ja niiden tuottama sähkö ovat koko Suomen sähköntuotannon ja huoltovarmuuden perusta. Ukrainan sodan opetuksena Suomessa on kiireellisesti turvattava omien ydinvoimalaitostemme turvallisuus ja sähköntuotannon huoltovarmuus. Olkiluodon voimalaitokset sijaitsevat saarella ainoastaan yhden helposti haavoitettavan tieyhteyden takana. Mielestämme tämä koko Suomen strategisen turvallisuuden kannalta oleellinen tieyhteys on nostettava nyt esille ja rinnakkaistie tulee rakentaa kiireellisesti.

Asia on ollut esillä jo aikanaan OL4-yksikön rakentamisen periaatepäätösvaiheessa. Tuolloin yhtenä uuden voimalaitoksen rakentamisen edellytyksenä oli toisen tieyhteyden rakentaminen Olkiluotoon nykyisen tieyhteyden rinnalle. Toivottavasti Olkiluoto 4-investointi tuodaan eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian uudestaan. Suomi todella tarvitsee nyt uutta ydinvoimalainvestointia!

Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa toisen tieyhteyden rakentaminen Olkiluotoon mahdollisimman nopeasti pitäisi toteuttaa, vaikkapa rakentamalla nykyisen tien rinnalle kevyenliikenteenväylä varayhteydeksi. Pitäisikö myös toinen sähkönsiirron linja toteuttaa tulevaisuuteen katsoen maakaapelointeineen mahdollisimman nopeasti kokonaan uusille linjauksille?

Suomessa on jatkossa kiinnitettävä nopealla aikataululla erityistä huomiota ydinvoimaloiden strategiseen turvallisuuteen koko Suomen energiahuollon ja omavaraisuuden turvaamiseksi. Olkiluodon ja myös Loviisan ydinvoimaloiden huoltovarmuus liikenneyhteyksien ja sähkönsiirron kannalta on otettava koko Suomen kannalta erityiseksi painopistealueeksi nopealla aikataululla.

Vesa Jalonen (kesk.), Ilona Sjöman (sd.), Maria Hollmen (kok.)

Satakuntaliiton maakuntavaltuuston eurajokelaiset edustajat