Suomessa luontoa on ennallistettu jo pitkällä - sadat autiokylät kertovat siitä

Maaseutukuntien sivukylät on ”ennallistettu” Etelä-Suomea myöten. Me vain olemme käyttäneet tapahtuneesta ilmaisua ”autioituminen”. Myös luotokatoon ilmiö liittyy siinä, että pihanpiireistä on hävinneet ihmiset, kärpäset ja ”sontiaiset”, kun ei ole komposteja eikä lantapattereita.

Vakavasti ottaen Suomeen on jo syntynyt satoja autiokyliä, joissa vuokraviljelijät käyvät viljelemässä parhaita peltoja. Kiertelin kesällä 2022 Suomen rintamailla, Satakunnassa ja Pirkanmaalla autiokyliä. Niissä on aavemainen tunnelma, melko hyväkuntoiset rakennukset seisovat hylättyinä alakuloisina. Pihat kasvavat puita ja pensaita. Ennallistaminen on siis jo pitkällä, ympäristöministeri Ohisalolla ei selvästikään ole mitään todellista käsitystä Suomen luonnon tilasta.

Luontokato ja ennallistaminen ovat viestintätoimistojen ja paneelien tuottamia iskusanoja, joita toistetaan TV 1:n ja MTV:n uutisissa lähes joka ilta. Miksi Suomessa ilmaston lämpeneminen lykättiin sivuun 2022 ja hallituksen toimesta alettiin pahtamaan luontokatoa? Kuitenkin maapallon ilmaston lämpiäminen on tärkein asia.

Hiilidioksidipäästöjä tulisi vähentää globaalisti ja yhtäaikaisesti. Suomi on valtava hiilidioksidin sitoja. Meidän maapinta-alasta 75% on metsää. Mitä paremmin metsä kasvaa, sitä tehokkaammin se sitoo hiilidioksidia. Vanhoissa metsissä kasvu on vähäistä ja siksi niiden hiilensidonta on pienempää.

Toteutuessaan ennallistaminen hidastaa merkittävästi metsien kasvua ja on täysin vastakkainen poliittinen toimi, sille mitä vielä kaksi vuotta sitten Marinin hallitus ajoi. Silloin korostettiin hiilinielujen kasvattamista!

Luontokato on yliampuva ilmaisu Suomessa. Etelä-Euroopassa voidaan termiä käyttää perustellusti. Puhutaan esimerkiksi paljon pölyttäjäkadosta, kuitenkin Luken mehiläistutkija kertoi TV 1:n uutisissa kesällä 2022, että Suomessa pölyttäjien määrä on säilynyt pitkään vakiona, ei ole vähentynyt. Väite pölyttäjäkadosta on Suomessa valheellinen ja tarkoitushakuinen. Emme ole Keski-Eurooppaa.

Seuraavan hallituksen tulee ympäristötoimia suunnitellessaan ottaa huomioon toimen vaikutukset olemassa olevien elinkeinojen kannattavuuteen. Nykyinen vasemmistohallitus ei ole ottanut niitä ja niiden harjoittajia mitenkään huomioon.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos