Suomessa on turvallista synnyttää

Valvira selvittää vuosittain keskimäärin seitsemän raskauden aikaiseen hoitoon tai synnytykseen liittyvää asiaa, joissa epäillään hoitovirhettä. Määrä on pysynyt lähes samana vuodesta toiseen.

Viime vuonna Suomessa syntyi Tilastokeskuksen mukaan 46 463 lasta.

Valtaosassa selvitetyistä valvonta-asioista Valvira on todennut synnytyksen tai raskauden seurannassa ja hoidossa epäasianmukaisuutta. Noin 2/3:ssa tapauksista epäasianmukaisuus on liittynyt sikiön sykekäyrän tulkintaan tai seurantaan.

Muita potilasturvallisuuteen liittyviä tunnistettuja riskitekijöitä ovat olleet muun muassa ponnistusvaiheen pitkittyminen, tiedonkulkuongelmat ja kieli- ja kommunikaatio-ongelmat.

Vaikka synnytykseen liittyviä vakavia hoitovirheitä tapahtuu, niiden lukumäärä on vähäinen ja synnytysten turvallisuus on Suomessa maailman huippuluokkaa.

Jokainen hoitovirhe on kuitenkin liikaa ja lapsen kuolemaan tai vammautumiseen liittyvä inhimillinen tragedia on suuri.

Vuonna 2019 kuolleena syntyi tai ensimmäisen elinviikon aikana kuoli 3,9 lasta tuhannesta syntyneestä lapsesta.

Potilasturvallisuuden kehittämistyötä on tehty monella eri rintamalla niin synnytysten kuin vastasyntyneiden hoidossa. Lainsäädännön nykyään edellyttämä hätäkeisarileikkausvalmius ja synnytyslääkäreiden sairaalapäivystys on osaltaan parantanut tilannetta.

Synnytysten keskittäminen ja synnytyssairaaloiden lopettaminen ei ole lisännyt Valvirassa tapauksia, joissa potilasturvallisuus olisi vaarantunut.

Satasairaala on yksi Suomen kuudesta vauvamyönteisestä sairaalasta, jolle on myönnetty Vauvamyönteisyyssertifikaatti sekä ainoa suomalainen sairaala, jonka vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto sekä lastenosasto ovat saaneet vauvamyönteisyyssertifikaatin.

Vauvamyönteisyys tarkoittaa muun muassa imetyksen ja laadukkaan varhaisravitsemuksen tukemista. Vauvamyönteinen toiminta lisää myös potilasturvallisuutta.