Suomessa voitava elää ja vaikuttaa ruotsin kielellä

Tällä viikolla olemme viettäneet ruotsalaisuuden viikkoa. On tärkeää, että vaalimme ruotsin kieltä eri puolilla Suomea. Näen kaksikielisyyden Suomelle rikkautena ja tässä globaalissa maailmassa on kaksikielisyys myös kilpailuvaltti, josta meidän tulee pitää huolta.

Ruotsinkielisillä kouluilla on suuri merkitys suomenkielisillä paikkakunnilla. Ruotsinkielinen opetus niin päivähoito kuin opetus on paljon enemmän kuin pelkkä opetus. Nämä koulut vaalivat suomenruotsalaista kulttuuria ja vahvistavat ihmisten kielellistä identiteettiä.

Nämä luovat myös yhteisöllisyyttä ruotsinkielisten kesken muutoin niin suomenkielisillä paikkakunnilla. Kielisaarilla ja niissä toimivat ruotsinkieliset ”huoneet” edesauttavat siihen, että meillä on elävä kaksikielisyys koko maassamme.

Olemme nähneet kielisaarilla positiivisia esimerkkejä siitä, kuinka suomenkieliset perheet ovat valinneet lapsilleen ruotsinkielisen koulun.

Moni näkee ruotsin kielen rikkautena ja haluaa, että lapsi oppii kaksikielisyyden mahdollisimman varhain ja valitsevat siksi lapsilleen ruotsinkielisen koulun. Niillä paikkakunnilla, jossa on ruotsinkielisiä kouluja, suhtaudutaan ruotsin kieleen paljon positiivisemmin.

Jotta meillä olisi myös jatkossa elävä kaksikielisyys, joka on maamme etu, on meidän huolehdittava siitä, että Suomessa voi elää ja vaikuttaa myös ruotsin kielellä. Meidän tulee kaikessa päätöksenteossa ottaa huomioon kansallinen kaksikielisyys ja huolehtia siitä, että meillä on toimivat peruspalvelut, joita saa myös ruotsiksi.

Koska vietämme tällä viikolla ruotsalaisuuden viikkoa, on hyvä nostaa esille kielisaarten merkitystä, tämä valitettavasti unohtuu. Meidän tulee säilyttää ja edistää kaikkia niitä kielisaaria, joita Suomessa on.

Ida Susi