Suomi hyvinvointivaltiona tarvitsee meitä kaikkia

Suomen ongelma on samanaikainen työttömyys, sekä työvoimapula. Kyllä valtion velka on yhteinen ongelmamme. Velan ongelmaa lisää, velan pitkäaikaisuus. Julkinen taloutemme ei ole tasapainossa. Tällä hetkellä yskii myös markkinamme.

Nykyinen yritysverosuunnittelun käytäntömme vaatii myös verouudistuksen. Tässä ongelmia ratkaistavaksi.

Viherteknologia kokonaisuutena on yhteiskunnassamme valtava, laaja mahdollisuus. Tässä toiminnassa maamme yritykset, teollisuutemme on ollut aktiivisesti mukana. Tässä toiminnassa maamme niin työnantajien kuin työntekijöiden etujärjestöjen yhteistoimintaa olisi kaivattu.

Viherteknologia sekä elinkeinomme yleinen kehittäminen vaatii niin kotimaista kuin ulkomaista pääomaa, sekä teollista yritysten välistä yhteistyötä. Eihän tämäkään saa olla ongelma. Yhtä mieltä olemme myös työperäisen maahanmuuton tarpeesta.

Ongelmamme on ja tulee olemaan, paheneva työvoima pula. Talouden kannalta isot rahasummat liikkuvat omissa työttömissämme. Työkykyiset työttömät töihin, näin heikentyisi työvoimapula, vähenisivät valtion menot ja lisääntyisi valtion verotulot.

Meillä Suomessa tällä hetkellä on noin puoli miljoonaa henkilöä ilman työtä. Näin on, vaikka työvoiman kysyntä on ollut ennätys korkeaa.

Tilastojemme mukaan työttömyytemme on ns. ”rakenteellista”. Näin työttömänä on ollut hyvin erilainen porukka, puoli miljoonaa henkilöä erilaisin syin. Tässä on maamme talous- ja työllisyysongelmiin mahdollisuus ja osaratkaisu.

Yksi välitön mahdollisuus tämän kokonaisuuden toteuttamiseksi on koulutuksen edelleen kehittäminen. Otetaan yhtenä koulutus muotona voimakkaammin mukaan edelleen oppisopimus koulutus. Näin koulutukseen osallistuvat yhteiskunta, työnantajat sekä myös oppilaat.

Näin annetaan eri tehtäviin, ja ammatteihin hyvää koulutusta. Näin myös koulutuksella ratkaistaan talous, työllisyys sekä työttömyys ongelmaamme. Näin toimien, ei myöskään tarvitse heikentää hyvin toimivaa ansioon suhteutettua työttömyysturva järjestelmäämme.

Luodaan tältäkin osin järjestelmä jossa kaikkien Suomalaisten tulee olla mukana rakentamassa hyvinvointi valtio Suomea. Ei pudoteta ketään ulos.

Näin mennään työ edellä. Näin emme myöskään saa valita, olemmeko työmarkkinoiden käytössä vai emme ole. Järjestelmämme toimii. Kaikki työkykyiset ovat mukana. Tässä haasteita yhteiskunnalle, työnantajille sekä työkykyisille kansalaisille. Puoli miljoonaa työkykyistä työtöntä on valtava mahdollisuus.

Markku Palonen