Suomi koetaan edelleen turvallisena

Joka viides aikuinen eli noin 900 000 Suomessa asuvaa aikuista on joutunut tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahanpuutteen vuoksi, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terve Suomi -väestötutkimuksesta.

Toimeentulon vaikeuksista raportoivat erityisesti nuoret aikuiset.

Toimeentulon vaikeudet ovat kaikkein yleisimpiä nuoremmissa ikäryhmissä. Sen sijaan 75 vuotta täyttäneistä naisista ja miehistä toimeentulon vaikeuksista raportoi alle 10 prosenttia.

Nuorten heikomman tilanteen taustalla on varmasti ainakin heidän epävarmempi tilanteensa työmarkkinoilla. Moni on esimerkiksi pätkätyöläinen. Elämäntilanteet vaihtelevat myös usein nopeasti, ja nuorilla saattaa olla keskimäärin vähemmän taloudellista puskuria selvitä yllättävistä menoista.

Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kuluttajahintojen nousu ovat varmasti vaikuttaneet osaltaan siihen, että moni kokee joutuneensa tinkimään tärkeistä arkielämän hyödykkeistä ja palveluista.

Moni kokee kuitenkin päivittäisen elämänsä edelleen turvalliseksi ja on tyytyväinen asuinalueensa olosuhteisiin. Päivittäisen elämän kokeminen turvattomaksi on harvinaista.

Se, että vain neljä prosenttia aikuisista koki olonsa turvattomaksi, on jopa pieni yllätys. Maailman myrskyt eivät näytä horjuttaneen suomalaisten turvallisuuden tunnetta. Ja onhan Suomi edelleen monien tutkimustenkin mukaan yksi maailman turvallisimmista maista.

Terve Suomi -tutkimuksen kyselyosuuteen kutsuttiin satunnaisesti valittuja 20 vuotta täyttäneitä aikuisia eri puolilta Suomea. Näistä kutsutuista osa sai lisäksi kutsun monipuoliseen terveystarkastukseen.

Vastaava tutkimus toteutettiin aikaisemmin Finterveys-tutkimuksena. Vuonna 2017 kutsun kokonaisvaltaiseen tutkimukseen sai 130 raumalaista. Viiden vuoden välein toteutettuun tutkimukseen sisältyi muun muassa laaja terveystarkastus.

”Maailman myrskyt eivät näytä horjuttaneen suomalaisten turvallisuuden tunnetta.”