Suomi on ainutlaatuinen

Muistakaamme, mikä on yhteistä Lontoolle, Moskovalle ja Helsingille. Nämähän olivat ne ainoat, toiseen maailmansotaan osallistuneiden eurooppalaisten valtioiden pääkaupungit, joita ei sodan missään vaiheessa miehitetty. Näissä kaupungeissa ei myöhemminkään ole nähty vieraita joukkoja.

Maailmansodan rauhanteossa, jossa Suomella ei ollut mitään sananvaltaa, maamme jätettiin Neuvostoliiton etupiiriksi. Alkoi kylmän sodan aika. Suomelle se tarkoitti tasapainoilua idän ja lännen välissä neljän vuosikymmenen ajan, aina Neuvostoliiton hajoamiseen asti.

Ristiriitaisuuksista huolimatta Suomen politiikkaa kylmän sodan aikana ei tarvitse häpeillä. Monet Itä-Euroopan maat joutuivat aivan toisenlaiseen asemaan. Meillä säilyi itsenäisyys ja demokratia.

Suomen kansainvälinen arvostus on lisääntynyt. Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustana on ylläpitää kansallista liikkumatilaa ja valintamahdollisuuksia. Tämä pitää sisällään myös mahdollisuuden liittoutua sotilaallisesti ja hakea Nato-jäsenyyttä. Niinistöä pidetään Venäjän tuntijana. Hän on vaalinut keskusteluyhteyttä Putiniin toisin kuin moni muu läntinen päämies.

Nato-intoilu ei ole turvallisuus-, vaan uhkatekijä. Paras turvatakuumme on yhä poliittinen ja sotilaallinen suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella oleminen ja että todistetaan kaikille uskottava halumme ja kykymme, valvoa ja puolustaa aluettamme.

Yrjö Saraste