Suomi yhtyy EU-pakettiin, miten jatkossa käy?

Suomi tulee hyväksymään EU:ssa koronaviruksen takia kootun talouden elvytyspaketin. Mutta miten meidän mahdollisten vastaavien kriisipakettien kanssa tulevaisuudessa käy? Eduskunnan valiovarainvaliokunnan linjaus tarkoittaa sitä, että Suomi ei voi olla vastaavissa paketeissa mukana. Tämä kanta rustattiin valtiovarainvaliokunnan mietintöön kokoomuksen toimesta ikään kuin vastaavat maailman laajuiset kriisit eivät koskaan toistuisi.

Sitä eivät nykyiset ja tulevatkaan poliittiset päättäjät voi tietää minkälaisten koronaa vastaavien pandemioita tai muita kriisejä ihmiskunta joutuu kohtaamaan.

Tätä taustaa vasten valtiovarainvaliokunnan linjaus voi tulevaisuudessa koitua Suomelle ongelmalliseksi. Jos esimerkiksi EU:ssa nähtäisiin, että koronaa vastaavassa kriisissä jäsenmaiden taloutta pitää vastaavalla tavalla elvyttää, se ei EU:n yksimielisyysperiaatteen takia onnistuisi, koska Suomi kaataisi nyt tehdyllä päätöksellä hankkeen.

Onko Suomi sen jälkeen muiden EU-maiden silmissä enää luotettava ja yhteistyökykykyinen maa?

Tämä keskustelutti jo nyt, kun pohdittiin, että saadaanko viime kesänä EU- maiden sopimaa elvytyspakettia eduskunnassa vietyä maaliin. Perustuslakivaliokunta linjasi äänestyspäätöksellä, että paketin hyväksyminen eduskunnassa edellyttää kahden kolmasosan enemmistön.

Paketin hyväksymiseen eivät hallituspuolueiden äänet riitä. Suomen EU-myönteisin kokoomus päätti poliittisten venkoiluiden jälkeen antaa eduskuntaryhmälleen äänestykseen vapaat kädet. Kokoomusryhmän enemmistö äänestää paketin puolesta. Se on käynyt jo selväksi, että perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit äänestävät pakettia vastaan.

Pentti Välimaa