Susikanta voimissaan Satakunnassa mutta kuinka on poliisien?

Viime aikoina Satakunnassa sattuneet väkivallanteot ovat ymmärrettävästi aiheuttaneet kasvavaa turvattomuuden tunnetta. Tapahtumat toimivat kuin susi pihapiirissä: ihminen kokee turvattomuutta tai suoranaista pelkoa, eikä sitä saa vähätellä. Susien osalta susiyhdyshenkilön antama valistus susien käyttäytymisestä voi madaltaa vihaa sutta kohtaan. Sen sijaan väkivallanteon sattuessa satakuntalaisia ei voi tyynnytellä toteamalla, ettei tässä mitään hätää ole. Siitä ei turvallisuuden tunne eikä varsinkaan tosiasiallinen turvallisuus lisäänny.

Turvallisuuden tunne on vahvasti sidoksissa järjestyspoliisin näkymiseen kaduilla ja kylien raiteilla. Kansalaisten turvallisuudentunteeseen vaikuttaa ehkä eniten tieto, että poliisi todella saapuu, kun apua tarvitaan. Viime aikojen hälytystilanteet ovat Satakunnassa sitoneet järjestyspartioiden resursseja hälytyskohteisiin todella runsaasti. En koe olevani pahanilman lintu, kun pohdin mitä tapahtuu, kun Kankaanpään järjestyspartio tuo humalaista säilöön Poriin ja samaan aikaan Porissa tapahtuu viimeaikaisen kaltainen, kaikkia Porin partioita sitova hälytystapaus, vaikkapa ampumavälikohtaus. Mitä silloin tehdään Siikaisissa tai Merikarvialla? Ilmeisesti odotellaan järjestyspartion saapumista Etelä-Pohjamaalta tai Pirkanmaalta.

Hallitus lisää poliisien määrää 300:lla henkilöllä. Uskallan penätä Rinteen hallitukselta suunnitelmaa, joka lisää viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Suurin haaste hallitusohjelman kirjauksessa on kirjaus poliisille määriteltävistä enimmäisvasteajoista koko Suomeen. Se tarkoittaa, että poliisin hälytyspartion on oltava paikalla tietyssä ajassa. Tämä edellyttää poliisipartioiden johdonmukaista sijoittamista ja riittävää määrää ympäri poliisipiirien aluetta.

Lounais-Suomessa Turkuun on siirtynyt Satakunnan kenttäryhmistä jo nyt 15-20 virkaa vuoden 2014 alusta alkaen. Sama virkojen väheneminen tai siirtäminen on näkynyt myös rikospoliisin ja lupahallinnon puolella. Satakunnasta, Lounais-Suomen poliisipiirin alueelta, on tullut erittäin huolestuttavaa viestiä siitä, että hälytyspartioiden määrää ollaan edelleen vähentämässä. Poliisipiirin määräraha- ja virkatilanne on kuitenkin parina viime vuotena parantunut. Tietojeni mukaan suunnitelmia on puolusteltu sillä, että Turusta tuetaan koko poliisilaitoksen hälytystehtävien hoitamista. On kuitenkin huomioitava, että Turusta on lähimmilläänkin Satakunnan puolelle noin 100 km. Jos resurssien siirtäminen Varsinais-Suomeen edelleen jatkuu, uhkaa käydä niin, että ihmisten usko poliisiin rapautuu ja alamme sietämään rötöksiä ja rikoksia, kun kenttätutkintaan ei riitä uskottavasti resursseja. Lounais-Suomen poliisipiirin johdon tulee varmistaa nykyisten Satakunnan järjestyspoliisiresurssien taso - toivotaan siis poliisien lisäyksestä riittävän henkilötyövuosia myös Satakuntaan, jotta viime vuosien negatiivinen resurssikehitys voitaisiin kääntää Satakunnassa.

Susi kuuluu satakuntalaiseen ja suomalaiseen luontoon, ei pihaan tappamaan kotieläimiä tai lemmikkejä. Poliisi sen sijaan kuuluu tarvittaessa jokaiseen satakuntalaiseen pihaan ilman tunnin odottelua.

Jari Myllykoski

Kansanedustaja (vas.)