Suuret paineet ja palkatut poliitikot

Nuorten mielenterveydestä keskustellaan vilkkaasti sosiaalisessa mediassa ja eri tiedotusvälineissä. Elämme suoritus yhteiskunnassa, jossa paineet siirtyvät yhä nuoremmille. Nuoruus on kehitysvaiheena ainutlaatuinen. Asetamme nuorille liian suuria vaatimuksia niin koulusta, kotoa kuin harrastuksista? . Aikuisten tehtävänä on tukea nuorten kohdistuvia paineita.

Paineiden lisäämisen sijasta olisi turvattava nuorille aika ja tila, jota he tässä ikävaiheessa tarvitsevat Liialliset paineet ja toistuvat riittämättömyyden kokemukset ovat uuvuttavia kaikenikäisille, itsekin sain sen kokea.

Toimin seitsemän vuoden ajan Rauman kaupungissa KTV:n ja myöhemmin JHL:n pääluottamusmiehenä. Yleensä työntekijöiden yhteydenotot pääluottamusmiehelle olivat negatiivisia. Toki tuona aikana oli myös positiivisia yhteydenottoja.

Aikanaan jouduin luopumaan tuosta tehtävästä ja tunsin helpotusta. Olin vielä yhden vuoden vuorotteluvapaalla ennen kuin siirryin toisiin tehtäviin. Näin jälkeenpäin ajatellen tuo vuorotteluvapaa aika oli oman terveyden ja jaksamisen kannalta todella tärkeää aikaa.

Toinen asia on askarruttanut minua.

Miksi tarvitaan palkallisia luottamushenkilöitä? Tarvitseeko Rauma palkallisia poliitikkoja? Kovasti puhutaan nyt sote-ratkaisusta, joka merkitsee toteutuessaan yli 50 %.n päätösvaltaa muualle. Suhtaudun palkattuihin politiikkoihin kielteisesti.

Politiikka ei saisi mennä henkilöitymiseen vaan asiat ja puolueiden periaatteet pitäisi korostua enenevässä määrin. Luottamushenkilöiden tehtävänä on päättää asioista eikä toimia ikään kuin virkamiehinä. Kaikki päätökset tehdään virkamiesten esitysten pohjalta. Luottamusmiehille maksetaan tehtävästä kokouspalkkiota, kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajalle voidaan maksaa sovittua vuosipalkkiota jonka pitäisi kattaa syntyneet kulut sekä ansionmenetyksestä tarvittavaa palkkaa.

Tehdään Raumasta kaupunki, jossa jokaisella on joka päivä enemmän mahdollisuuksia ja muistetaan äänestää turvallisesti.

Markku Malmsten 
Kuntavaaliehdokas (sd.), Rauma