Syrjivä ja kallis sote

Säkylän terveyskeskus oli juuri arvostettu EU:n lausumana alueensa parhaaksi kaikilla mittareilla mitattuna. Asiantuntevat virkamiesjohtajat ja henkilökunta olivat olleet asialla. Olin kunnanvaltuuston puheenjohtajana, kun sote-uudistus polkaistiin käyntiin järkevin, tiedossa olevin tavoittein.

Mutta tästä alkoi palvelutasomme purkaminen askel askeleelta. Onkohan valtuusto vieläkään antanut suostumustaan luopua perustuslailla säädetystä perusterveydenhoidostaan? – Syrjintä oli astunut kuvaan.

Sain piston tähän lähestymiseeni Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhilan ja puheenjohtaja Harri Lehtosen julkisesta vastauksesta Säkylän puheenjohtajien ja kunnanjohtajan kannanottoon sotesta.

Mainitsette, että Säkylän toimipisteitä suljetaan, kun ei saada niihin lääkäreitä eikä hoitajia. Olisitteko itse siirtynyt Helsingistä Poriin, jos uhka työpaikan sulkemisesta olisi ollut hyvin todennäköinen? Näinhän olette vihjailleet Säkylän kohdalla, josta lääkäri- ja hoitajapula. Kannattaa kysyä terveyskeskuksen keikkalääkäriltä.

Mainitsette kaikille olevan tarjolla terveydenhoitoa tarvittaessa, lähellä. Tarjoatte digi- ja sähköisiä palveluja, joita kipeimmin tarvitsevat ikääntyneet eivät osaa ja pysty hyödyntämään. Kuvaannollisesti: Tarjoatte hampaattomille vanhuksille ravinnoksi rutikuivaa leipää.

Moititte kuntia liian alhaisesta kulubudjetista, josta johtuen budjetit ylittyvät. Syyhän on, että kulunne ovat nousseet liian monilla miljoonilla kuntien tuottamasta tasosta. Kansalaisten tavoiteltu tasa-arvo, asuinpaikastakaan riippumatta, on totaalisesti hukassa. Kansalaisia eriarvoistetaan syrjimällä.

Hyvinvointialueen operatiivinen johto ja hallitus ovat ensisijaisessa vastuussa sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisesta. Tuntuu vahvasti siltä, että nykyisillä eväillä palvelut heikkenevät, eikä kustannusten nousulle näytä tulevan loppua. Mustassa aukossa vaani ainakin säkyläläisten joutuminen syrjityiksi. Tätä kutsutaan nykytermein rasismiksi.

Vielä ei ole myöhäistä. Uskon Säkylän päättäjien aitoon halukkuuteen neuvottelupöytään ennen päätöksiä, esimerkiksi toimivassa terveyskeskuksessamme. Samalla voitaisiin todeta kiinteistön hyvä, asiallinen kunto.

Esko Eela

teollisuusneuvos, Säkylä