Taas palataan kouluihin

Raumalainen kouluverkko on kaikesta päätellen tulossa jälleen tarkastelun alle.

Hetki on otollinen, sillä uusi valtuustokausi on alkanut. Aihe on poliittisesti arka.

Koulujen sulkeminen on tuskin kenellekään päättäjälle mieluisa tehtävä.

Uudistusten tarve ei kuitenkaan poistu sillä, että ne jätetään tekemättä.

Koulut nousivat kuitenkin esiin, kun kaupungin pääpuolueiden johtohahmoja haastateltiin kauden aloittajaisiksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi (sd.) piti selvänä, ettei nykyisellä kouluverkolla voi jatkaa, kun ikäluokat pienenevät (LS 29.7.).

1. varapuheenjohtaja Samu Vahteristo (sd.) oli samaa mieltä ja painotti, ettei kouluverkko ole ikuinen (LS 15.8.).

Virallisesti mitään kouluselvitystä ei vielä ole käynnistetty. Kestää aikansa ennen kuin päätöksenteko saa vauhtia alun järjestäytymisen ja orientaation jälkeen.

Koulu-uudistuksia puntaroitiin Raumalla viimeksi vuoden 2019 marraskuussa. Silloin valtuustolla oli käsissään Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma ja sen yhteydessä tuotettu aineisto.

Lopulta äänestyksessä Kortelan koulu säästyi. Kourujärven ja Nanun koulut päätettiin yhdistää toisiinsa. Tämäkään ratkaisu ei ole kiveen kirjoitettu.

Tarpeet uudistukselle ovat moninaiset. Lapsimäärä vähenee Raumalla valtavasti. Ensimmäisenä oppilaskehitys näivettyy alaluokilla, yläluokilla vasta viiveellä.

Pitkälle tulevaisuuteen katsottuna kouluverkosto jää raskaaksi, kun lasten määrä vähenee. Siksi jos kouluselvityksiä Raumalla tehdään, tulee se ulottaa myös yläkouluihin.

Lapsimurheiden lisäksi on kiinteistömurheita. Nanun ja Uotilan koulut toimivat väliaikaistiloissa. Kourujärven koulu on peruskorjausta vailla.

Maantiedekin vaikuttaa. Lapsia on Raumalla eniten kaupungin pohjoisosissa ja keskustassa.

Paikallaan on ilman muuta uusi ja ajantasainen kokonaistarkastelu siitä, mitkä ovat optimaalisimmat koulunpaikat tulevaisuudessa. Rakenteet muuttuvat harvoin nopeasti, joten selvitys tarvitaan pikaisesti.