Talomme hiilidioksidipäästöt ovat tasan nolla

Ilmastopoliittiset syyt Suomessa eivät tue minkäänlaista hätäilyä ilmastoasioissa. Suuria ydinlaitoksia on tulossa käyttöön ja ydintekniikka on aivan varmasti parhain osa Suomen tulevaisuutta, joka on oivallettava, sillä tekniikka kehittyy.

Käytettyä polttoainettakin on Suomessa ja maailmalla varastoituna ja voidaan aikanaan ottaa kierrätykseen. Pienempitehoiset laitokset olisivat ydinrakentamiseen erinomainen ratkaisu.

Aikoinaan tapahtuneiden onnettomuuksien vuoksi on pelko vallannut laitosrakentajat, vaikka perussyynä oli onneton turvallisuus-tekninen ohjeistus sekä Japanissa laitoksen vaarallinen rakennuspaikka.

Meillä ohjeistus on hoidossa ja asiansa osaava, turvallisuuteen valveutunut henkilökunta panostaa kaikkensa laitosten varmaan käyttöön.

Olkiluodon BWR-laitoksissa on suojarakennuksen sisällä reaktorin paineastiassa neljä toisistaan erotettuja ja ohjattua reaktoria, miltä pohjalta reaktoreita voisi nykytekniikalla turvallisuusvaatimukset huomioiden kehittää ja monistaa, pienentää ja suurentaa.

Suomen oloissa 200–500 MW:n laitokset saman paineastian sisälle laitettuna saattaisi olla taloudellinsi ratkaisu. Koko Helsinki voidaan korvata maanalaisilla laitoksilla, suojaan lentokoneilta ja ukkosilta.

Metsiä on myös tehohoidettava ja käytettävä hoitotietojen tuloksia laadukkaasti ja rakentavasti metsätöissä, mikä saa kelvata koko maailmalle, koska hiilinielujen oletuksien pohjalle ei laadukasta järjestelmää voi minkäänlaisten laskelmien pohjalle tehdä.

Kaiken edellisen taustalla on ilmasto. Kaikki polttaminen tuottaa ilmastopäästöjä. Maakaasu on suurimmaksi osaksi metaania, biokaasukin lähes 70 prosenttisesti. Kaikessa polttamisessa syntyy myös typpioksidipäästöjä.

Vety on myös varsinainen pommi säiliössään vakavassa liikenneonnettomuudessa ja sen valmistus ja siirtoputkistot vaarallisia monestakin syystä. Vetyä tehdään päästöjä aiheuttaen. Kaasu- ja sähköautot eivät myöskään selviydy tulipalopakkasista.

Fuusioreaktoritkin ovat työn alla, mutta niiden miljoonien asteiden lämpötila, jossa vetyisotooppien yhdistyminen heliumiksi ja jatkuvaksi fuusioksi, kuten auringossa tapahtuu, sekä saadaan tuottamaan energiaa enemmän kuin ne kuluttavat, ei ole ratkaistu. Laitosten käyttöikä on laitosten valtava lämpötila huomioiden myös arvoitus ja lopullinen pitkän käyttöiän omaava laitosmalli voi arvioni mukaan sortua yksinkertaisesti mahdottomuuteen. Vetypommit ovat ainoat valmiiksi saadut versiot.

Suo siellä ja vetelä täällä, eikä riemulla rajaa, kun hiilillä ja kaasuilla ajaa, joka on Saksan ja EU:n, ei Suomen tulevaisuus.

Ylintä ilmastoa on erityisesti suojeltava ja mm. auringon aiheuttamia säteily- ja ilmastohäiriöitä kaiken aikaa lisäävä otsonikato estettävä. Ilmaston lämpeneminen pysäytettävä ja kaasujen polttoa vähennettävä, eikä matkia saksalaisia. Geolämpö, maalämpö, ilmalämpö, vesi-, ydin- ja aurinkosähkö on perusenergian valtatie, joka tulevaisuudessa voi parhaiten toimia.

Asumme tosiaankin 124 neliön omakotitalossa, 3 huonetta, keittiö ja lämmin autotalli sekä maalämpö, 6 kW aurinkopaneeleita ja vesisähkö. Vuotuinen sähkönkulutus noin 5 500 kWh. CO2 päästöt on nolla, kun talossamme ei ole ainuttakaan tulisijaa, emmekä tupakoi!

”Geolämpö, maalämpö, ilmalämpö, vesi-, ydin- ja aurinkosähkö on perusenergian valtatie”

Kalervo Körkkö