Talousohjelma on ohi mutta ongelma jäi

Rauman monivuotinen talousohjelma Vahva ja vakaa Rauma sai sinettinsä kaupunginvaltuustolta.

Olennaiset osat ohjelmaa, kouluverkon karsinta ja tukipalveluiden yksityistäminen eivät tulleet hyväksytyiksi.

Syntyi esitettyä laimeampi ratkaisu, jossa vain kaksi koulua yhdistetään, kun mahdollisuus olisi ollut viiteen.

Ruoka- ja siivouspalveluita ei lähdetä edes osittain ulkoistamaan, vaan kaikki tehdään yhä omana työnä.

Isoimmat uudistukset jäivät tekemättä. Tarve ei kuitenkaan poistunut. On selvää, että koulut saivat vain jatkoaikaa.

Koulujen määrän vähentäminen on väistämätöntä, koska lapsien määrä vähenee Raumalla. Perusteet ovat jatkossakin samat.

Lykkäämällä koulujen sulkemisia menetetään vain aikaa, jota olisi voitu käyttää uuden ja nykyistä järkevämmän kouluverkoston rakentamiseen.

Todennäköistä on, että muutoksia on horisontissa myös kunnallisessa ateriavalmistuksessa ja puhtaanapidossa.

Ne seuraavat perässä, jos ja kun sosiaali- ja terveydenhuollon uusi ponnistus tulevaisuudessa onnistuu. Liikkeenluovutuksella olisi otettu etunojaa tulevaan.

Säästöäkin olisi syntynyt kahdella rintamalla: yksityistämällä ja supistamalla palveluverkkoa.

Uudistusten sijaan raumalaisten verotus kovenee. Kaupunginvaltuuston enemmistö päätyi paikkaamaan taloutta korottamalla tuloveroprosenttia.

Rakenteiden muuttamiseen ei ollut valmiuksia, mutta käyntiin kuntalaisen lompakolla oli. Samalla valtuusto pyyhki pöytää omalla periaatteellaan.

Pitkän aikavälin strategisena linjauksena on Raumalla pidetty, ettei tuloveroprosentti saa olla valtakunnan keskiarvoa suurempi. Ensi vuonna näin ei ole.

Vaikka vaikeimmat ratkaisut jäivät vielä tekemättä, on syytä muistaa, että kyllä jotain säästetäänkin. Talousohjelman arvioitu loppusumma on 12 miljoonaa euroa.

Se on hyvä alku, mutta ei riittävä tasapainottamaan miljoonaluokan kuoppaa kaupungin taloudessa.

”Koulut saivat vain jatkoaikaa.”