Taloyhtiön hallitus voi karsia saunavuoroja

Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon energiaa oman kodin seinien sisäpuolella kuluu. Yksittäisen asukkaan tai perheen energiansäästötoimien lisäksi myös taloyhtiön olisi syytä hoitaa oma osuutensa eli huolehtia siitä, että energiaa käytetään taloyhtiön tasolla mahdollisimman säästeliäästi.

Pitkällä tähtäimellä on erittäin tärkeää tuntea oma taloyhtiö ja sen energiankäyttö. Viestinnän, huollon, ylläpidon ja korjaamisen suhteen on syytä toimia suunnitelmallisesti. Näin on mahdollista paitsi säästää energiaa, myös parantaa energiatehokkuutta.

Energiatehokkuus on myös keino saada aikaan viihtyisää ja ympäristöystävällistä asumista pitäen samalla asumiskustannukset kurissa.

Asukas voi hienosäätää kotinsa lämpötilaa aktiivisella termostaatin käyttämisellä, mutta koko kiinteistön lämpötilaa hallitaan taloyhtiön lämmönjakohuoneesta ja lämmitysjärjestelmän asetusarvojen perusteella.

Jos taloyhtiö haluaa hillitä lämmityskulujaan, taloyhtiön hallitus voi tehdä päätöksen lämpötilan maltillisesta laskemisesta esimerkiksi yhdellä asteella. Huoneistojen lämpötilaan vaikuttavista suuremmista muutoksista on kuitenkin syytä päättää yhtiökokouksessa.

Kiinteistöliiton tulkinnan mukaan hallitus voi päättää myös esimerkiksi saunavuorojen karsimisesta tai uudelleenjärjestelystä, jotta lämmitysaikaa saadaan kokonaisuudessaan tiivistettyä.

Samoin vaikkapa kylmäkellarin jäähdytyksen mielekkyyttä voidaan pohtia, jos se on kovin vähäisellä käytöllä. Päätös tästä tulee tehdä yhtiökokouksessa.

Asukkaille on aina tarpeen kertoa, minkä vuoksi tällaisiin toimiin on ryhdytty, ja että viime kädessä osakkaat säästävät, kun taloyhtiö järkevöittää energiankäyttöään.

Olemme nyt uudenlaisen tilanteen edessä ja se vaatii kaikilta joustoa ja oikeanlaisia toimenpiteitä.

Mari Häyhtiö
toiminnanjohtaja, Rauman Kiinteistöyhdistys ry