Tärkeät arjen taidot

Kuva: Juha Sinisalo

Varautumisen taidot ovat kansalaistaitoja, jotka auttavat pärjäämään itsenäisesti myös poikkeuksellisissa tilanteissa. Tämä asia on tullut varmasti kaikille selväksi viimeisten vuosien aikana.

Ensin korona opetti meitä varautumaan sairastumisen aiheuttamiin karanteeneihin. Ukrainan sota toi asiaan lisävaikuttavuutta. Monessa kotitaloudessa on nyt mietitty muun muassa sitä, miten arki saada toimimaan mahdollisten sähkökatkojen aikana tai mitä kaikkea kotivaran pitäisikään sisältää.

Myös Martat ovat ottaneet varautumisen teemavuodekseen. Martat haluavat vaikuttaa teemavuodella siihen, että mahdollisimman moni kotitalous varautuisi omatoimisesti yhteiskunnan häiriötilanteita varten.

Varautuminen on ennen muuta ennaltaehkäisyä ja valmistautumista yllättäviin tilanteisiin tai onnettomuus- ja kriisitilanteisiin.

Kotitaloudessa toimiva arki ja hyvät arjen taidot ovat varautumisen lähtökohta. Mitä paremmin arki on hallussa, sitä varmemmin se kantaa myös erilaisissa poikkeusoloissa. Sormi ei siis mene niin helposti suuhun, kansankielisesti ilmaistuna.

Varautumistaidot lisäävät myös ihmisten turvallisuuden tunnetta, eikä ihminen mene niin helposti toimintakyvyttömäksi tai jopa paniikkiin.

Varautuminen ja poikkeuksellisissa tilanteissa toimiminen edellyttävät joustavuutta ja uusien ratkaisujen ja ajatusmallien käyttöönottoa. Uusien käytäntöjen tai toimintamallien käyttöönotto tuottaa usein ihmisille suurimman työn ja tuskan. Lopulta tärkein varautumisen taito onkin uuden oppimisen taito.

Kotitalouksien varautumisesta on kuitenkin hyötyä paitsi ihmiselle itselleen, myös yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle.

Tänä vuonna Martat keskittyvät vahvistamaan erityisesti itse tekemisen taitoja, kuten ruoan kasvattamista ja luonnontuotteiden hyödyntämistä, sekä kannustavat korjaamiseen ja kohtuulliseen kuluttamiseen.

Ruoka- ja ravitsemusneuvonnan teemoja ovat kestävien ja terveellisten ruokavalintojen tekeminen sekä perusruoanvalmistustaitojen opettaminen.

Martat muistuttavat myös siitä, että kasvisten ja kotimaisen kalan käytön lisääminen ja ruokahävikin vähentäminen pienentävät tehokkaasti ruoan ympäristökuormaa.