Tarvitseeko merimetso enää EU-suojelua?

Syyskuussa 2015 tein eduskunnassa toimenpidealoitteen merimetsojen ja valkoposkihanhien luokittelemiseksi riistalinnuiksi Suomessa. Aloite raukesi toteutumattomana tänä keväänä eduskunnan päättäessä istuntokautensa. En ole saanut mistään asiasta koskaan niin paljon palautetta kuin sain merimetsoista ja valkoposkihanhista. Aloitteeni keräsi enemmän kiitosta kuin yksikään aikaisempi ehdotukseni esimerkiksi lapsista tai vanhuksista. Sain myös lähes yhtä paljon vihaista postia.