Tasa-arvo mietityttää maanpuolustuksessa

Aloitetaan isosta kuvasta. Siinä ei näy olennaista muutosta. Kaksi kolmesta suomalaisesta on edelleen sitä mieltä, että Suomea on puolustettava aseellisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta.

Kahdeksan kymmenestä on myös valmis itse osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin, jos Suomeen hyökättäisiin.

Niin kertoo torstaina julkaistu Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan kysely, joka tehdään vuosittain.

Nykyisen asevelvollisuuden mallin puolesta liputti 71 prosenttia vastaajista. Vaihtoehdoiksi kyselyssä annetaan valikoiva asevelvollisuus, reservin pienentäminen ja ammattiarmeija. Viime mainittua kannattavat Suomessa aniharvat.

Pinnan alla saattaa kuitenkin kuplia. Yli 50-vuotiaista nykyistä järjestelmää tukee 80 prosenttia, 35–49-vuotiaista 72 prosenttia, mutta alle 35-vuotiaista enää alle 60 prosenttia.

Samansuuntainen on maanpuolustahdon kehitys viime vuosina.

Nuorten aikuisten joukko näyttää jossain määrin arvioivan uudelleen suhtautumistaan maanpuolustukseen, arvioi tutkija Matti Pesu.

Täytenä yllätyksenä tämä ei tullut. Viime keväänä hallitus asetti parlamentaarisen komitean pohtimaan yleisen asevelvollisuuden kehittämistä.

Komitean ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva näkee kyselyn tulosten kertovan, että tasa-arvo on entistä isompi kysymys tässäkin.

Perinteiseen tapaan Suomessa miehet ovat asevelvollisia, naisille maanpuolustus on vapaaehtoista. Tasa-arvon vinkkelistä yhä useampi pitää yleistä kansalaispalvelusta parempana.

Yleinen kansalaispalvelus olisi ehkä tasapuolisempi, mutta Puolustusvoimille nykymalli sopii hyvin.

Kanerva painottikin, että sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeet asetetaan etusijalle arviota tehtäessä.

Toinen ilmeinen haaste on raha. Yleinen kansalaispalvelu toisi uusia kustannuksia ja hidastaisi nuorten opintojen valmistumista ja työelämään siirtymistä.

Sotaa suomalaiset eivät juuri pelkää. Eniten huolta aiheuttavat korona, pakolaistilanne, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus ja ilmastonmuutos.