Tasapainoiset juhla-ajat tärkeitä

Poikkeusaikoina korostuu vanhempien ja kaikkien kasvattajien vastuu lasten hyvinvoinnista. Aikuisten on tärkeä muistaa, että koronapandemia ja sen aiheuttamat muutokset herättävät myös lapsissa monia kysymyksiä ja pahimmillaan myös pelkoja. Muutokset elämässä ovat useimmiten lapsille paljon suurempia kuin heidän vanhemmilleen. Siksi niistä keskusteleminen ja lasten turvallisuuden tunteen vahvistaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä uusien ja yllättävien tilanteiden keskellä. Tasapainoinen arki ja juhla takaavat lapsille parhaat elin- ja kasvuolosuhteet.

Juhla-ajat tarjoavat kaikille tilaisuuden palautumiseen ja kannustavaan yhdessäoloon. Silloin korostuu perheen ja sukulaisten lapsille tarjoama tuki ja turva. Kasvatusvastuussa olevien on varmistettava, etteivät lapset jää yksin esimerkiksi vanhempien päihteidenkäytön tai välipitämättömyyden vuoksi. Annetaan siksi lapsille aina turvallista ja vastuullista seuraa.

Annetaan lapsillemme raitis joulu ja kokonaan päihteetön elämä.

Marko Kailasmaa

Toiminnanjohtaja, Raittiuden Ystävät ry